Пасош Барбадоса

Пасош Барбадоса је јавна путна исправа која се држављанину Барбадоса издаје за путовање и боравак у иностранству, као и за повратак у земљу.

Пасош Барбадоса
Barbados passport.jpg
Пасош Барбадоса
Издаје Барбадос
СврхаИдентификација
Visa requirements for Barbadian citizens.png

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству.

Пасош Барбадоса се издаје за неограничен број путовања.

Грађанима Барбадоса је потребна виза за улазак у многе земље.

Грађанима Барбадоса није потребна виза за улазак у Републику Србију.

ЈезициУреди

Пасош је исписан енглеским језиком као и личне информације носиоца.

Страница са идентификационим подацимаУреди

 • Слику носилац пасоша
 • Тип („P“ за пасош)
 • Код државе
 • Серијски број пасоша
 • Презиме и име носиоца пасоша
 • Држављанство
 • Датум рођења (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Пол (M за мушкарце или F за жене)
 • Место рођења
 • Датум издавања (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Потпис носиоца пасоша
 • Датум истека (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Ауторитет

Види јошУреди