Пасош Никарагве

Пасош Никарагве је јавна путна исправа која се држављанину Никарагве издаје за путовање и боравак у иностранству, као и за повратак у земљу.

Пасош Никарагве
ИздајеНикарагва
Visa requirements for Nicaragua citizens.png

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству.

Пасош Никарагве се издаје за неограничен број путовања.

ЈезициУреди

Пасош је исписан шпански и енглеским језиком као и личне информације носиоца.

Страница са идентификационим подацимаУреди

 • Тип ('P' за пасош)
 • Код државе
 • Серијски број пасоша
 • Презиме и име носиоца пасоша
 • Држављанство
 • Датум рођења (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Пол (M за мушкарце или F за жене)
 • Место и држава рођења
 • Пребивалиште
 • Издат од (назив полицијске управе која је издала документ)
 • Датум издавања (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Датум истека (ДД. ММ. ГГГГ)
 • Потпис и фотографија носиоца пасоша