Петричевић

презиме

Петричевић је српскохрватско презиме, патроним настао од Петрич, умањеница од Петар. Познате особе са овим презименом су: