Пирокластични ток

Пирокластични ток је брзи ток топлог гаса и стене (око 1000 степени), који може достићи брзину и већу од 700 km/h. Овај ток се обично креће низ падину или се шири латерално, под дејством гравитације. Његова брзина зависи од густине тока, брзине избацивања пирокластичног материјала из вулкана и градијента падине. Могу бити иницирани колапсом вулканске куполе, колапсом криптодоме (код субплинијских ерупција), колапсом еруптивног стуба и тренутним колапсом без формирања еруптивног стуба (код плинијских ерупција).

Пирокластични ток се слива низ падине вулкана Мајон на Филипинима, 1984.

Наслаге пирокластичних токова могу бити веома различите по питању величине честица, густине и брзине самог тока. Дебљина наслага је зависна од палеорељефа, па ће тако у долинама дебљина бити већа, а на падинама мања. Наслага пирокластичних токова су несортиране, без или са слабом стратификацијом. Јавља се нормална или реверсна груба градација.

ЛитератураУреди

  • Ђорђевић В., Ђорђевић П., Миловановић Д. 1991. Основи петрологије. Београд: Наука
  • Schmincke, H. U. 2004. Volcanism. New York: Springer. ISBN 978-3-540-43650-8.

Спољашње везеУреди