Планков квантни закон

Планков квантни закон се користи у квантној механици, и представља њен почетак. Први пут га је представио немачки физичар Макс Планк 1901. године. Основном формулом се успоставља веза између енергије зрачења и фреквенције. Та зависност је линеарна, а Планкова константа је константа пропорционалности. Ова формула у принципу описује енергију честица без масе (фотони-кванти).