Подсахарска Африка

Подсахарска Африка или Супсахарска Африка је подручје у Африци које се налази јужно од Сахаре, а користи се за означавање земаља Африке које се не сматрају делом северне или неких подручја Западне Африке. У Европи и Америци током 19. века, Подсахарска Африка је била позната као Црна Африка или Тамна Африка, делом због расе урођеничких насељеника, а делом због великог дела који западњаци нису у потпуности картирали или истражили (Африка је понекад у целости била означена као црни континент). Ти су термини данас застарели, и често су се сматрали увредљивима.

Дефиниција Подсахарске Африке по Уједињеним нацијама. Судан (светлозелено) се некад сматра делом Северне Африке.