Позивни телефонски број

јединствен број за сваку државу, град или област

Позивни телефонски број је јединствен број за сваку државу, град или област. Користи се код међународних и међумесних телефонских позива. Позивни телефонски број је углавном у следећем формату:

+381 11 1234567 (међународни) или 011 1234567 (међумесни)

У овом случају, "+" означава излаз из земље (најчешће 00 или 99), 381 означава позивни телефонски број за Србију, 11 позивни за фиксног претплатника у Београду, а 123456 број телефона претплатника.

Извори Уреди