Покупље је микрорегион у Хрватској. Покупљем се назива подручје слива реке Купе и широке равнице и ниских брежуљака уз ток реке Купе, те њених притока Мрежнице и Добре у централној Хрватској. Покупље се састоји од два дела: горње Покупље или међуречје горње Купе, доње Добре и Мрежнице, а доње Покупље је простор од града Озља до града Петриње уз ток реке Купе. Обично се Покупљем у ужем смислу назива подручје широке Покупске равнице која се протеже од Карловца, до Сиска, код ушћа Купе у Саву.

Горњим Покупљем или Међуречјем сматра се простор између река горње Купе, доње Добре и Мрежнице. То је уједно југозападни руб Панонске низије који граничи са Горским котаром на југу, са Словенијом на западу и Кордуном на истоку.

Становништво уреди

Карловац с око 50.000 становника је централно и уједно највеће градско средиште Покупља. Рачуна се да цело Покупље има преко 100.000 становника. Према етничкој структури углавном је ту насељено готово искључиво хрватско становништво.

Привреда уреди

У Покупљу је развијена земљорадња, а планираном и делимично спроведеном мелиорацијом Покупске завале добивају се вредне пољопривредне парцеле које ће да буду житница централне Хрватске. Прерађивачка, текстилна, прехрамбена и посебно металопрерађивачка индустрија у градовима Карловцу, Петрињи, Дугој Реси, Озљу, Јастребарском и другим мањим местима стављају Покупље у развијено индустријско подручје.

Осим земљорадње и индустрије прометно је то најважнији простор Хрватске преко којег пролазе путеви из Паноније према Јадрану.

Спољашње везе уреди