Полни хромозом или гонозом је хромозом на коме се налазе гени који учествују у детерминацији пола. Код сисара полни хромозоми се означавају као X и Y хромозом, док се код птица и лептира означавају са W и Z.

Види још уреди