Поморске сигналне заставе

Слова

уреди

Бројеви

уреди
Тип заставе 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Застава                    
Заставица                    

Друге заставе

уреди
         
Брза застава Прва резервна - допуњена застава Друга резервна - допуњена застава Трећа резервна - допуњена застава Четврта резервна - допуњена застава

Сједињени сигнали

уреди
         
ANS - Код/одговор PREP - Спреман INT - Питање NEGAT - Негација DESIG - Ознака
         
CORPEN - Заставица за правац TURN - Назад SCREEN - Преглед SPEED - Брзина STATION - Станица
         
PORT - Пристаниште STBD - Десни бок брода FORM - Формација DIV - Дивизија SQUAD - Ескадрила
     
FLOT - Флота SUBDIV - Поддивизија EMERG - Опасност

Важни двословни сигнали опасности

уреди

    NC - Ознака за несрећу

    AE - Морам да напустим свој брод - чамац

    CB - Тражим хитну помоћ

    CC - У опасности сам... (координате позиције)

    CP - Долазим вам у помоћ

    CS - Које је име вашег брода

    CV - Не могу вам пружити помоћ

    DX - Тонем (координате позиције)

    IT - Имам пожар на броду

    JG - Насукан сам и у опасности

    JM - Насукан сам али нисам у опасности

    KF - Треба ми тегљач

    KG - Да ли вам је потребан тегљач

    KM - Могу да вас теглим

    KN - Не могу да вас теглим

    VC - У којем најближем месту могу добити гориво

    AL - Имам лекара на броду

    AN - Треба ми лекар

    VD - Гориво можете добити у ...

    VK - Очекује се олуја из означеног смера

    XW - Желим вам угодно путовање

Спољашње везе

уреди