Поновљени низови генома

Поновљени низови (репетитивне секвенце) представљају делове ДНК у геному еукариота који се више пута понављају, односно има их у више копија. Поред њих геном еукариота садржи и јединствене низове нуклеотида (јединствена ДНК )који се налазе само у једној копији на којима се врши транскрипција и-РНК.

Код човека ови низови сачињавају око 50% генома. Врло често се називају генетичким отпадом (енгл. junk DNA) пошто не садрже упутство за синтезу протеина. Назив је поприлично неоправдан јер они садрже драгоцене податке о:

Врсте поновљених низоваУреди

Поновљени низови се могу поделити на:

  • високопоновљиве низове и
  • умерено поновљиви низови.

Високопоновљиви низови (сателитске ДНК)Уреди

Сателитске ДНК се јављају у врело великом броју копија у геному, више од 105. Обухватају понављање истих или различитих низова нуклеотида дужине од 5-300 нуклеотида. У хуманом геному се налазе у региону центромера хромозома. За сателитске ДНК се сматра да се не транскрибују.

Улоге сателитских ДНК још увек нису довољно познате мада се према неким подацима сматра да :

  • омогућавају спаривање хомологих хромозома у профази мејозе I
  • одржавају структуру хромозома;
  • учествују у настанку нових биолошких врста (мишљења научника у вези ове улоге су подељена).

Врло слични сателитској ДНК јесу и тзв. тандемски поновци променљивог броја или VNTR гени (od engl. variable number of tandem repeat) који представљају основу тестирања познатог као генетички отисци прстију.

Умерено поновљиви низови (интермедијарни низови)Уреди

Интермедијарни низови нукелотида ДНК се јављају у 10 - 105 копија у геному. За разлику од сателитских ДНК које се не транскрибују, ови низови се могу транскрибовати у р-РНК, т-РНК и и-РНК за хистоне.

У ове низове нуклеотида убрајају се:

  • фамилије гена (мултигенске фамилије) које се састоје од два или више гена који су настали дупликацијом предачког гена; добро проучене фамилије гена које броје мање чланова су фамилије α и β хемоглобина; у генским фамилијама се поред активних могу наћи и неактивни гени названи псеудогени;
  • тандемски поновљени гени груписани су у скупове који се узастопно понављају; пример су гени за хистоне који се у геному сисара налазе у 10 - 20 копија за сваки од пет постојећих хистона; у сваком скупу се налази по један ген за сваки од хистона: H1, H2A, H2B, H3 i H4;
  • мобилни генетички елементи који мењају своје место у геному па се називају скочи-гени

Спољашње везеУреди