Попис становништва 2002. у Републици Македонији

Национални састав становништва Републике Македоније, по општинама, према попису из 2002. године.

Резултати по општинама

уреди

Значење боја у представљању етничког састава становништва

Македонци Албанци Турци Роми Срби Бошњаци Власи остали и непознато
апсолутна већина
  
  
  
  
  
  
  
  
релативна већина
  
  
  
  
  
  
  
  
општина укупно Македонци Албанци Турци Роми Срби Бошњаци Власи остали
укупно 2.022.547 (100,00%) 1.297.981 (64,17%) 509.083 (25,17%) 77.959 (3,85%) 53.879 (2,66%) 35.939 (1,77%) 17.018 (0,84%) 9.695 (0,47%) 20.993 (1,03%)
Град Скопље 506.926 338.358 103.891 8.595 23.475 14.298 7.585 2.557 8.167
* Аеродром 72.009 64.391 1.014 430 580 3.085 538 501 1.470
* Бутел 37.371 22.553 10.266 1.304 561 1.041 970 120 556
* Гази Баба 72.617 53.497 12.502 606 2.082 2.097 710 236 887
* Ђорче Петров 41.634 35.455 1.597 368 1.249 1.730 489 109 637
* Карпош 59.666 52.810 1.952 334 615 2.184 98 407 1.266
* Кисела Вода 57.236 52.478 250 460 716 1.426 425 647 834
* Сарај 35.408 1.377 32.408 45 273 18 1.120 0 167
* Центар 45.362 38.778 1.415 492 974 2.037 108 459 1.099
* Чаир 64.823 15.628 36.971 4.500 3.083 621 2.950 78 992
* Шуто Оризари 20.800 1.391 5.516 56 13.342 59 177 0 259
Арачиново 11.597 596 10.879 0 0 10 65 1 46
Берово 13.941 13.335 0 91 459 20 3 6 27
Битољ 95.385 84.616 4.164 1.610 2.613 541 21 1.270 550
Богданци 8.707 8.093 2 54 1 525 0 5 27
Боговиње 28.997 37 27.614 1.183 5 1 9 0 148
Босилово 14.260 13.649 0 495 24 8 0 0 84
Брвеница 15.855 5.949 9.770 2 0 78 1 0 55
Валандово 11.890 9.830 0 1.333 32 639 1 1 54
Василево 12.122 9.958 0 2.095 5 4 1 1 58
Вевчани 2.433 2.419 3 0 0 3 0 1 7
Велес 55.108 46.767 2.299 1.724 800 540 2.406 343 229
Виница 19.938 18.261 0 272 1.230 32 0 121 22
Вранештица 1.322 1.033 10 276 0 2 0 0 1
Врапчиште 25.399 1.041 21.101 3.134 0 4 8 0 111
Гостивар 81.042 15.877 54.038 7.991 2.237 160 39 15 685
Градско 3.760 2.924 125 71 127 23 465 0 25
Дебар 19.542 3.911 11.348 2.684 1.080 22 3 2 492
Дебарца 5.507 5.324 153 2 0 8 0 1 19
Делчево 17.505 16.637 7 122 651 35 0 4 49
Демир Капија 4.545 3.997 23 344 16 132 1 0 32
Демир Хисар 9.497 9.179 232 35 11 13 2 7 18
Дојран 3.426 2.641 17 402 59 277 2 3 25
Долнени 13.568 4.871 3.616 2.597 13 16 2.380 0 75
Другово 3.249 2.784 155 292 1 8 0 0 9
Ђевђелија 22.988 22.258 8 31 13 367 5 214 92
Желино 24.390 71 24.195 2 0 1 5 0 116
Зајас 11.605 211 11.308 0 0 6 0 0 80
Зелениково 4.077 2.522 1.206 1 92 45 191 1 19
Зрновци 3.264 3.247 0 0 0 2 0 13 2
Илинден 15.894 13.959 352 17 428 912 0 1 225
Јегуновце 10.790 5.963 4.642 4 41 109 1 0 30
Кавадарци 38.741 37.499 2 167 679 218 4 27 145
Карбинци 4.012 3.200 0 728 2 12 0 54 16
Кичево 30.138 16.140 9.202 2.430 1.630 86 7 76 567
Конче 3.536 3.009 0 521 0 3 0 0 3
Кочани 38.092 35.472 1 315 1.951 67 2 194 90
Кратово 10.441 10.231 0 8 151 33 0 1 17
Крива Паланка 20.820 19.998 0 2 668 103 2 3 44
Кривогаштани 6.150 6.126 0 0 8 6 0 0 10
Крушево 9.684 6.081 2.064 315 0 38 137 1.020 29
Куманово 105.484 63.746 27.290 292 4.256 9.062 20 147 671
Липково 27.058 169 26.360 0 0 370 6 1 152
Лозово 2.858 2.471 35 157 0 27 34 122 12
Маврово и Ростуша 8.618 4.349 1.483 2.680 10 6 31 0 59
Македонска Каменица 8.110 8.055 0 0 14 24 8 0 9
Македонски Брод 7.141 6.927 0 181 3 22 1 0 7
Могила 6.710 6.432 34 229 6 2 0 0 7
Неготино 19.212 17.768 30 243 453 627 1 14 76
Новаци 3.549 3.490 21 27 0 7 0 1 3
Ново Село 11.567 11.509 0 0 3 25 2 0 28
Осломеј 10.420 110 10.252 0 0 0 1 0 57
Охрид 55.749 47.344 2.962 2.268 69 366 29 323 2.388
Петровец 8.255 4.246 1.887 75 134 415 1.442 0 56
Пехчево 5.517 4.737 0 357 390 12 0 2 19
Пласница 4.545 34 20 4.446 0 0 0 0 45
Прилеп 76.768 70.878 22 917 4.433 172 86 17 243
Пробиштип 16.193 15.977 0 6 37 89 1 37 46
Радовиш 28.244 23.752 8 4.061 271 71 1 26 54
Ранковце 4.144 4.058 0 0 57 18 0 0 11
Ресен 16.825 12.798 1.536 1.797 184 74 1 26 409
Росоман 4.141 3.694 0 0 6 409 0 0 32
Свети Николе 18.497 18.005 0 81 72 71 1 238 29
Сопиште 5.656 3.404 1.942 243 0 32 0 4 31
Старо Нагоричане 4.840 3.906 1 0 1 926 0 0 6
Струга 63.376 20.336 36.029 3.628 116 106 103 656 2.402
Струмица 54.676 50.258 3 3.754 147 185 6 3 320
Студеничани 17.246 309 11.793 3.285 73 14 1.662 0 110
Теарце 22.454 2.739 18.950 516 67 14 1 0 167
Тетово 86.580 20.053 60.886 1.882 2.357 604 156 15 627
Центар Жупа 6.519 814 454 5.226 0 0 0 0 25
Чашка 7.673 4.395 2.703 391 0 55 67 1 61
Чешиново-Облешево 7.490 7.455 0 0 0 4 0 30 1
Чучер-Сандево 8.493 4.019 1.943 0 23 2.426 1 16 65
Штип 47.796 41.670 12 1.272 2.195 297 11 2.074 265

Етничке карте

уреди

Извори

уреди