Марија Јефтимијевић Михајловић — разлика између измена

# „Петар Сарић а литерáрна традíциа Косова а Метохије“, Култúра, рочнíк XИX.- ч.9, 4.маја (2016). стр. 6-7.
# „Верски идентитет Симеона Лековца / Синана Бин Мухамеда (Између православне филозофије и психологије), Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, Књига I, Језик, књижевност, социологија и културологија, тематски зборник, Национални научни скуп са међународним учешћем, Лепосавић 30. новембар 2015, Лепосавић, (2016). стр. 161- 172,
# „Песник ватре и смрти, празнине и заборава“ (о неким основним елементима Миљковићеве поетике), Исток, Књажевац, број 7-8, година II, јул-децембар, 2015 године; број 9, година III, јануар-март, 2016. године. стр. 23-32.
#„Невидљива присутност“, предговор у књизи: На путу Истине и Љубави (избор из руске поезије), приредио и препевао Александар Мирковић, Каћ: Удружење за развој духовности, уметности и традиције "Сродство по избору", Нови Сад, 2019, стр. 15-30.
#„Монах и война (Сербия дневниковых записах иеромонаха Романа (Матюшина)“, Политическое пространство и социальное время: система координат в меняющемся мире, Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского, Черноморский информационно-аналитический центр, Институт сербской культуры Приштина-Лепосавич (Сербия), vol. 369, pp. 353 - 365, ISBN: 978-5-907162-61-7, Симферополь, 2. - 7. Oct, 2018
#„Философија свејединства у поезији Арсенија Тарковског“, Наука без граница 1: изван оквира – међународни тематски зборник, Science beyond boundaries 1: Redrawing boundaries – Thematic Collection of Papers of International Significance, Наука без границ 1: Вне пределов, Международный тематический сборник, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са Привременим седиштем у Косовској Митровици, главни и одговорни уредник издавачке делатности прпф. Др Мирјана Лончар-Вујновић, Косовска Митровица 2018, стр. 209-227.
#„Велики ахавски трг Петра Сарића или алегорија о великој апокалипси“, Сарић – светлост, стварање, стра, зборник радова, уредници Марија Јефтимијевић и Жарко Миленковић, Дом културе „Грачаница“, 2018, стр. 23-55.
# „Очима се дух не може наситити“ или за чим трагамо по далеким земљама („Сусрет у Кини“ Ива Андрића), Иво Андрић у нашем времену, зборник радова, главни и одговорни уредник Емир Кустурица, уредник проф. др Александра Вранеш, Андрићев институт, Андрићград – Вишеград, 2018, стр. 79-95.
# „Тренутак у чистом стању (Духовне основе поезије Жељка медића), Црквене студије, год. 15, бр. 15, Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, Уредник др Драгиша Бојовић, Ниш, 2018, стр. 839-851.
# „Ерос и Логос у песништву Милице Јефтимијевић Лилић“, у: Милица Лилић, Посланице Одисеју, „Алма“, Београд, 2017, стр. 111-125.
# „Традиционное и современное как вызовы поэтического искусства (Влияние Арсения Тарковского на поэзию современного сербского поэта Желько Медича) / Traditional and modern as challenges of poetic art (The influence of Arseniy Tarkovsky on modern Serbian poet Zeljko Medic’s poetry)“. Международная научно-практическая конференция «Межкультурный диалог и вызовы современности» (г. Орел, 19-21 апреля 2017 г.) / International Scientific and Practical Conference «Intercultural Dialogue and Challenges of the Present» (Orel, April 19-21, 2017). Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева Фонд «Русский мир» Институт русского зарубежья Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко Конгресс Русских общин Республики Молдова, Орел, 2017, стр. 528-543.
# „Романи Петра Сарића као попришта људских драма појединаца“, Песничко и прозно ткање Петра Сарића, зборник, уредник Јован Делић, Фондација Група север – Центар за културу, Нови Сад – Плужине, 2017, стр. 54-72.
# „Бањански театар апсурда: Сутра стиже Господар Петра Сарића у светлу бекетовске филозофије чекања“, Баштина, свеска 41, Институт за српску културу – Приштина / Лепосавић, Лепосавић, 2016, стр. 35-47.
 
== Спољашње везе ==
{{Портал|Србија}}
Анониман корисник