Jednačina stanja idealnog gasa — разлика између измена

м
==Odstupanje od realnih gasova==
Jednačina stanja važi za idealne gasove, i u znatnoj meri za realne gasove. Budući da ona zanemaruje veličinu molekula i [[Međumolekulska sila|međumolekularna]] dejstva, jednačina stanja idealnog gasa je najtačnija za jednoatomske gasove, za visoke temperatura i male gustina gasova. Važnost međumolekularnog delovanja se smanjuje sa povećanjem toplotne kinetičke energije gasova, tj. sa povećanjem temperature. Detaljnija jednadžba stanja, kao što je van der Valsova jednačina, uzima u obzir veličinu [[molekula]] i međumolekulske sile.
 
==Izmenjeni oblici jednačine==
===Molarni oblik===
Broj [[mol]]ova (-{''n''}-) je jednak masi (-{''m''}-) gasa podeljenoj sa molarnom masom (-{''M''}-):
: <math> n = {\frac{m}{M}} </math>
 
Ako zamenimo -{''n''}-, i ako uzmemo za [[gustina|gustinu]] -{''ρ = m/V''}-, dobijamo:
: <math>\ PV = \frac{m}{M}RT </math>
: <math>\ P = \rho \frac{R}{M}T </math>
 
Ako odredimo specifičnu gasnu konstantu -{''R<sub>specif.</sub>''}- kao odnos -{''R/M''}-, dobijamo:
: <math>\ P = \rho R_{\rm specif.}T </math>
 
Ovaj oblik je koristan jer povezuje pritisak, gustinu i temperaturu. Osim toga, jednačina se može pisati uzimajući u obzir specifičnu zapreminu -{''v''}-, koja je obrnuto proporcionalna gustini:
: <math>\ Pv = R_{\rm specif.}T </math>
 
==Reference==