Један дан власти, или лажни Станислав (опера) — Други језици