The Gospel According to the Meninblack — Други језици