Постепена полимеризација

Постепена полимеризација, је вид реакције полимеризације, коју карактерише постепени раст степена полимеризације.

Основна правила настанка реакцијеУреди

Постепена полимеризација се увек јавља као последица непосредне реакције ункционалних група које се јављају у мономерима.

Постепена полимеризација се може добити коришћењем две врсте мономера:

  • типа A-B - tzn. takich, у чијим молекулима се јављају обе функционалне групе које међусобно реагују:
A-B -> -[A-B-]n
  • типа A-A и B-B - чијим молекулима се јављаја само једна врста функционалних група:
A-A + B-B -> -[-A-A-B-B-]n

У првом делу реакције увек настају димери:

A-B + A-B -> A-B-A-B - димер

који потом реагују или са следећим мономером или са самим собом:

A-B-A-B + A-B -> A-B-A-B-A-B тример
A-B-A-B + A-B-A-B -> A-B-A-B-A-B-A-B тетраамер

Тример и тетраамер подједнако могу да реагују са мономером, димером као и са самим собом итд.

Може се рећи да је постепена полимеризација бесконачан ток следећих реакција у којем, сви претходни продукти могу поново међусобно да реагују.