Претплатничка телевизија

Пеј ТВ (енгл. Pay TV) или претплатнички телевизијски канал је услуга коју нуде оператери телевизије али и сателитски, кабловски и oстaли дистрибутери телевизијских канала. Служи уколико оператер или дистрибутер телевизије жели да наплати поједине телевизијске канале. Кроз сателитски, кабловски или терестрични дистрибутивни систем се дистрибуирају сви, па и сакривени (скрембловани) канали али се они не могу гледати на обичном телевизору. Шифровани телевизијски канали могу се приказати само уз помоћ посебних уређаја - декодера, који се добијају односно изнајмљују од сателитског, терестричног или кабловског оператера док траје уговор о претплатничком односу.

Декодером се могу раздвојити канали у групе које могу бити одвојено наплаћиване.