Примогенитура је устаљена традиција наследства где прворођенче има предност. Често се користи у монархијама. Као механизам наследства у наследним монархијама нека врста примогенитуре је најчешће коришћена, али није једина врста традиције нити је најстарија метода.

Агнатичка примогенитура уреди

Агнатичка примогенитура или патрилинеална примогенитура (врста мушке примогенитуре) је наследство по најстаријем мушком детету. Мушка примогенитура се дешава у најмање два позната система: агнатичка примогенитура и квази-саличка сукцесија. Само мушкарци могу ступити на трон.

Примогенитура мушке преференције уреди

Ова врста примогенитуре приоритира најстарије мушко дете, али женско дете може наследити уколико нема преживелог сина. Назив агнатичко-когнатичка примогенитура се користи с истим значењем. Ова врста наследства важи, на пример, у данској и британској монархији.

Апсолутна примогенитура уреди

Апсолутна, једнака или линеална примогенитура је наследство где најстарије дете има приоритет, без обзира на пол. Данас се користи и назив пуна когнатичка примогенитура. Неке монархије су преузеле ову врсту наследства крајем 20. века. Шведска је адоптирала апсолутну примогенитуру 1980. Касније је неколико монархија следило пример Шведске: Белгија, Холандија и Норвешка.

Матрилинеална примогенитура уреди

Ниједна европска монархија нема нити је примењивала ову врсту наследства где се мушко дете потпуно искључује. Нека племена у Африци примењују матрилинеалну примогенитуру.