Проста година је година која има 365 дана, за разлику од преступних година које имају 366 дана. У простој години месец фебруар има 28 дана. У простој години се не примењује интеркалационо правило. Да би година била проста по грегоријанском календару мора бити испуњен један од следећих услова:

  • година није дељива са 4 или
  • година је дељива са 4 и са 100, а притом није дељива са 400 (нпр. 1900. година испуњава овај услов, што значи да је проста, а не преступна).

Проста година увек почиње и завршава се истог дана у недељи. Исто тако:
-јануар и октобар почињу увек на исти дан у недељи,
-фебруар, март и новембар почињу увек на исти дан у недељи,
-април и јул почињу увек на исти дан у недељи,
-септембар и децембар почињу увек на исти дан у недељи.