Реч прстен има разна значења:

Основно значење:

Остала значења:

Реч прстен се налази и у изразима: