Пукотине су механички дисконтинуитети стенске масе, по којима је кретање толико мало да се оно може занемарити у датом величинском подручју посматрања. Дакле, за разлику од раседа, пукотине су разломи, по којима „није дошло“ до кретања блокова стенске масе.

Системи тензионих пукотина запуњених калцитом, Вардарска зона, западна Србија
Конјуговани систем клизних пукотина у перидотитима, офиолити Вардарске зоне, западна Србија

Према начину постанка, пукотине се деле на: тензионе, компресионе и пукотине смицања.

  • Тензионе пукотине настају у равни која је нормална на раван максималне тензије.
  • Компресионе или релаксационе пукотине настају у равни нормалној на осу максималне компресије. Карактерише их то што зјапе, или је тај отвор запуњен неким секундарним материјалом - калцит, итд.
  • Пукотине смицања настају у h0l равнима, које са осама максималне тензије и максималне компресије (тектонске осе c и а) теоријски заклапају угао од 45°.

Спољашње везе уреди