Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

(преусмерено са РАТЕЛ)

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) своју мисију везује за интерес корисника услуга: подстицањем регулаторне предвидивости, спречавањем дискриминације, обезбеђивање ефикасног управљања ограниченим добрима, промовисањем инвестиција, заштитом конкуренције и развоју тржишта у региону.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
СкраћеницаРАТЕЛ
Датум оснивања19. децембар 2005.
Правни статусНезависно регулаторно тело
НаменаНационални регулатор у области електронских комуникација и поштанских услуга. У области информационе безбедности, РАТЕЛ обавља послове Националног ЦЕРТ-а
СедиштеПалмотићева бр. 2, Београд, Република Србија
ДиректорДраган Пејовић
Веб-сајтhttps://www.ratel.rs

Оснивање уреди

Регулаторна агенција за електронске комуникације и пошанске услуге (РАТЕЛ) основана je 2005. године као Републичка агенција за телекомуникације, у складу са Законом о телекомуникацијама. Као национално регулаторно тело и самостални правни субјекат, РАТЕЛ је добио задатак да обезбеди ефикасно спровођење и унапређивање утврђене политике у области телекомуникација у Републици Србији, а у циљу даљег развоја телекомуникација и стварања услова за успостављање информационог друштва. Након ступања на снагу Закона о електронским комуникацијама 2010. године РАТЕЛ је наставио рад као Републичка агенција за електронске комуникације, а изменама Закона о електронским комуникацијама и Закона о поштанским услугама из 2014. године, Републичка агенција за поштанске услуге (РАПУС) и Републичка агенција за електронске комуникације су спојене, да би наставиле са радом као Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, уз задржавање скраћеног назива РАТЕЛ.

Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС", бр. 6/16 и 94/17), који је Народна скупштина Републике Србије донела 26. јануара 2016. године, одређено је да РАТЕЛ обавља послове Националног центра за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима[1], односно да координира превенцију и заштиту од безбедносних ризика у ИКТ системима у Републици Србији на националном нивоу. РАТЕЛ обавља јавна овлашћења чији је циљ ефикасно спровођење утврђене политике у области електронских комуникација и поштанских услуга, подстицање конкуренције на тржишту електронских комуникационих мрежа и услуга, унапређивање њиховог капацитета и квалитета, развој тржишта и заштита интереса корисника електронских комуникација и поштанских услуга.

Као национално регулаторно тело Републике Србије за област електронских комуникација и поштанских услуга, РАТЕЛ има задатак да омогући успешно спровођење процеса либерализације у сектору телекомуникација и поштанских услуга, управљање радио-фреквенцијама и контролу спектра као ограниченог ресурса од националног значаја, као и хармонизацију прописа И њихову имплементацију, са правним оквиром Европске уније.Такође, РАТЕЛ обављајући послове Националног ЦЕРТ-а, врши координацију и превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у Републици Србији на националном нивоу.

Надлежности РАТЕЛ-а уреди

Надлежности РАТЕЛ-а у регулисању тржишта електронских комуникација и поштанских услуга:

 • доноси подзаконске акте;
 • одлучује о правима и обавезама оператора и корисника;
 • сарађује са органима и организацијама надлежним за област радиодифузије, заштите конкуренције, заштите потрошача, заштите података о личности и другим органима и организацијама по питањима значајним за област електронских комуникација;
 • сарађује са надлежним регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других ржава ради усаглашавања праксе примене прописа из области електронских комуникација и подстицања развоја прекограничних електронских комуникационих мрежа и услуга ;
 • учествује у раду међународних организација и институција у области електронских комуникација у својству националног регулаторног тела у области електронских комуникација;
 • обавља регулаторне и друге послове из области поштанских услуга, у складу са посебним законом којим се уређују поштанске услуге;
 • обавља друге послове у складу са законом.

Циљеви и начела уреди

Циљеви и начела регулисања односа у области електронских комуникација:

 • обезбеђивању услова за равномеран развој електронских комуникација на целој територији Републике Србије;
 • обезбеђивању предвидивости пословања и равноправних услова за пословање оператора;
 • усклађивању обављања делатности у области електронских комуникација са домаћим и међународним стандардима;
 • обезбеђивању доступности услуга универзалног сервиса свим грађанима у Републици Србији, уз задовољење потреба специфичних друштвених група, укључујући особе са инвалидитетом, старије и социјално угрожене кориснике;
 • обезбеђивању међуповезивања електронских комуникационих мрежа и услуга, односно оператора, под равноправним и узајамно прихватљивим условима;
 • подстицању конкуренције, економичности и делотворности у обављању делатности електронских комуникација, на технолошки неутралној основи;
 • подстицању рационалног и економичног коришћења нумерације и радио-фреквенцијског спектра, на технолошки неутралној основи;
 • обезбеђивању максималне користи за кориснике електронских комуникација, укључујући особе са инвалидитетом, старије и социјално угрожене кориснике, нарочито у смислу избора, цене и квалитета;
 • обезбеђивању високог нивоа заштите интереса потрошача у односу са операторима, нарочито обезбеђивањем доступности јасних и потпуних информација о ценама, условима приступа и коришћења (укључујући ограничења) и квалитету јавних комуникационих мрежа и услуга, као и ефикасним поступањем по притужбама на рад оператора;
 • обезбеђивању сталног унапређења квалитета услуга електронских комуникација;
 • обезбеђивању могућности крајњих корисника да, приликом коришћења јавних комуникационих мрежа и услуга, слободно приступају и дистрибуирају информације, као и да користе апликације и услуге по свом избору;
 • обезбеђивању високог нивоа заштите података о личности и приватности корисника, а у складу са Законом о заштити података о личности и другим законима;
 • осигуравању безбедности и интегритета јавних комуникационих мрежа и услуга.

Делокруг рада уреди

Послове из делокруга рада Агенције обављају организационе јединице:

 • Сектор за електронске комуникације[2]
 • Сектор за правне и опште послове[3]
 • Сектор за анализу тржишта и економске послове[4]
 • Сектор за поштанске услуге[5]
 • Служба за информациону безбедност и технологије[6]

Агенција одређене послове (мерења и испитивања) ради у јединицама ван свог седишта као контролно-мерни центри (KMC Beograd-Dobanovci i KMC Niš).

Даљи развој уреди

Даљи развој телекомуникација и задовољење јавних интереса се одвијају кроз:

Референце уреди

Литература уреди

 • Публикација о РАТЕЛ-у

Спољашње везе уреди