Према степену развоја средњи век се дели на рани средњи век (рани феудализам, 511. век) и позни средњи век (позни феудализам, 12. век). Привреда у раном средњем веку била је затворена натурална, што значи да све што се производило на феуду, ту и остаје, за становнике једног феуда.

Друштво средњег века дели се на:

  • сељаштво — слободни сељаци и зависни сељаци који су се другачије звали кметови
  • свештенство — црквене старешине, свештеници, монаси (калуђери)
  • феудалци — крупни феудалци (велможе), ситни феудалци (ритери-витезови)
  • грађанство — занатлије и трговци

Један феудални посед садржао је замак феудалца, цркву, воденицу, рибњак, шуме и ловишта, обрадива поља, село кметова, поља кметова. Вазални односи су односи између владара, крупног и ситног феудалца. Засновани су на заштити, поверењу и оданости, а функционисали су на следећи начин: владар је племићима био господар, даровао им је земљишне поседе, а за узврат добијао оданост, савете и оружје за војску. Тако су функционисали и крупни феудалци са ситнијом властелом.

Уметност раног средњег века уреди

Под уметношћу раног средњег века подразумевају се уметнички правци који се јављају у средњовековној уметности од 5. до 11. века и ту углавном имамо појаву меровеншке уметности, каролиншке уметности у Француској, коју је наследила уметност отонска уметност, када се тежиште збивања сели у Немачку.

Рани средњи век представља синтезу античке уметности и новога схватања и својим садржајем она се везује за сакралне теме и схватања, традиције и тематике, јер у то доба доминира фактор црква, а схоластика је владајућа идеологија. Сликарство се усредсређује на илуминирање рукописа.

Литература уреди

  • Cambridge Economic History of Europe, vol. I 1966. Michael M. Postan, et al., editors.
  • Norman Cantor, The Medieval World 300 to 1300
  • Marcia L. Colish, 1997. Medieval Foundations of the Western Intellectual Tradition: 400-1400. (Haven, CT: Yale University Press)
  • Georges Duby, 1974. The Early Growth of the European Economy: Warriors and Peasants from the Seventh to the Twelfth Century (New York: Cornell University Press) Howard B. Clark, translator.
  • Georges Duby, editor, 1988. A History of Private Life II: Revelations of the Medieval World (Harvard University Press)

Спољашње везе уреди