Рачунарска уметност

Рачунарска или компјутерска уметност је свака уметност у чијем се стварању или приказивању користи рачунар. Таква уметност може бити слика, звук, анимација, видео, CD-ROM, DVD-ROM, видео-игра, веб сајт, алгоритам, перформанс или галеријска инсталација.

Аски уметност као пример рачунарске уметности
Десмонд Пол Хенри, Слика помоћу машине за сликање 1960.

Код рачунарске уметности су дела штампана обично штампачем пљуцкавцем на фолији или хартији или су од тога направљени колажи. При томе је величина и квалитет зависна од могућности штампача. За разлику од уметничких дела остварених на другачији начин ова уметност не познаје оригинал. Дело је меморисано у рачунару и може се штампати у произвољном броју примерака. Ова чињеница представља новост у уметности. Поред тога дело се може у софтверу мењати на много начина. Прва рачунарске графике су настале у педесетим годинама прошлог века. Даље се рачунарска графика развија у зависности од развоја рачунара и временом се користи интернет за презентацију ове уметности.

Литература уреди

  1. Markus Steigman/ René Zey- Lexikon der Modernen Kunst Tehniken und Stile Hamburg 2002.