Рецензија (од латинске речи recensio, од recensere у значењу „прегледати“) је критичка оцена о неком научном или уметничком делу, којом се квалификује вредност тог дела.[1] Увек се даје у писаном облику и то пре објављивања дела. Понекада се даје у виду посебног издања или у уводу самог дела. Од краја 18. века рецензија у књижевности представља критику, односно препоруку за штампање.[2] Данас и школски уџбеници захтевају рецензију пре него што се понуде школама.

Референце

уреди
  1. ^ Дефиниција рецензије, yourdictionary.com
  2. ^ Политикин забавник број 2969. датум: 2.1.2009. Ја волим ПТТ: „Књижевна препорука“, pp. 62. Издаје и штампа: Политика АД.