Римски бројеви

Нумерички систем представљен римским бројевима потиче из античког Рима и задржао се као уобичајен начин писања бројева широм Европе све до касног средњег века. Бројеви у овом систему су представљени комбинацијама слова из латинског алфабета. Римски бројеви, који су данас у употреби, користе седам симбола, сваки са фиксном целобројном вредношћу.[1]

Римски бројеви на крми британског клипера

Римски систем бројева има 7 цифара:

I или i - Цифра за број 1
V или v - Цифра за број 5
X или x - Цифра за број 10
L или l - Цифра за број 50
C или c - Цифра за број 100
D или d - Цифра за број 500
M или m - Цифра за број 1000

Правила изградње бројева су:[2]

 1. Симбол који следи иза симбола веће или једнаке вредности, додаје се на ту вредност. (нпр. II = 2, XI = 11, DV = 505)
 2. Ако је симбол веће вредности иза симбола мање вредности, од веће вредности се одузима вредност симбола мање вредности. Симбол I може да се појави испред свих осталих симбола ( БРИСАТИ :"једино испред L или C"), а C може да се појави једино испред D или M. (нпр. IV = 4, IX = 9, XL = 40)
 3. Када симбол стоји између два симбола веће вредности, његова вредност се одузима од вредности другог и додаје вредности првог симбола. (нпр. XIV = 10+(5-1) = 14, CIX = 100+(10-1) = 109, DXL = 500+(50-10) = 540)
 4. У случају да постоје два начина за представљање броја, бира се (има предност) онај код којег се симбол веће вредности појављује први у запису. (нпр. 14 се представља као XIV, а не као VIX)

Примери: 10 = X, 14 = XIV, 50 = L, 200 = CC, 400 = CD, 500 = D, 600 = DC, 999 = CMXCIX, 1000 = M, 1950 = MCML, 1960 = MCMLX, 1970 = MCMLXX, 1980 = MCMLXXX, 1990 = MCMXC, 1995 = MCMXCV, 1999 = MCMXCIX, 2000 = MM, 2001 = MMI, 2011 = MMXI, 2012 = MMXII, ...

Основни бројевиУреди

 
Римски бројеви на сату
 
Римски бројеви на једној згради у Лондону

Основни бројеви су у латинском језику непроменљиве речи, осим бројева: један (unus, -a, um), два (duo, duae, duo), три (tres, tria), стотине (ducenti, -ae, -a до nongenti, -ae, -a), хиљаде (milia). Број не утиче на падеж именице уз коју стоји. Ако је број непроменљив, уз њега стоји именица у истом падежу у ком би стајала до тог броја, нпр.:

Decem aves vidisti (Видео/ла сам десет птица.)

Овде уочите разлику између латинског и српског језика - у српском језику уз непроменљиви број именица стоји у генитиву.

}-

Мењање бројева кроз падежеУреди

Арапски бројеви (знак) Римски бројеви (знак) Основни бројеви Редни бројеви
1 I unus, -a, um primus, -a, -um
2 II duo, duae, duo secundus, -a, -um
3 III tres, tria tertius, -a, -um
4 IV quattuor quartus, -a, -um
5 V quinque quintus, -a, -um
6 VI sex sextus, -a, -um
7 VII septem septimus, -a, -um
8 VIII octo octavus, -a, -um
9 IX novem nonus, -a, -um
10 X decem decimus, -a, -um
11 XI unidecim undecimus, -a, -um
12 XII duodecim duodecimus, -a, -um
13 XIII tredecim tertius decimus, -a, -um
14 XIV quattuordecim quartus decimus, -a, -um
15 XV quindecim quintus decimus, -a, -um
16 XVI sedecim sextus decimus, -a, -um
17 XVII septendecim septumus decimus, -a, -um
18 XVIII duodeviginti duodevicesimus, -a, -um
19 XIX undeviginti undevicesimus, -a, -um
20 XX viginti vicesimus, -a, -um
30 XXX triginta tricesimus, -a, -um
40 XL quadraginta quadragesimus, -a, -um
50 L quinquaginta quinquagesimus, -a, -um
60 LX sexaginta sexagesimus, -a, -um
70 LXX septuaginta septuagesimus, -a, -um
80 LXXX ostoginta octogesimus, -a, -um
90 XC nonaginta nonagesimus, -a, -um
100 C centum centesimus, -a, -um
200 CC ducenti, -ae, -a ducentesimus, -a, -um
300 CCC trecenti, -ae, -a trecentesimus, -a, -um
400 CD quadringenti, -ae, -a quadringentesimus, -a, -um
500 D quingenti, -ae, -a quingentesimus, -a, -um
600 DC sescenti, -ae, -a sescentesimus, -a, -um
700 DCC septingenti, -ae, -a septingentesimus, -a, -um
800 DCCC octingenti, -ae, -a octingentesimus, -a, -um
900 CM nongenti, -ae, -a nongentesimus, -a, -um
1000 M mille millesimus, -a, -um
2000 MM duo milia duo millesimus, -a, -um
Падеж у коме постоји број мушки род (m.) женски род (f.) средњи род (n.)
Номинатив unus una unum
Генитив unius unius unibus
Датив uni uni uni
Акузатив unum unam unum
Аблатив uno una uno
Номинатив duo duae duo
Генитив duorum duarum duorum
Датив duobus duabus duobus
Акузатив duo(s) duas duo
Аблатив duobus duabus duobus
Номинатив tres tres tria
Генитив trium trium trium
Датив tribus tribus tribus
Акузатив tres tres tria
Аблатив tribus tribus tribus

Променљиви број са именицом уз коју стоји слаже се у роду, броју и падежу тј. понаша се као придев, нпр.:

Duas aves vidisti. (Видео/ла си две птице).

Падеж у коме постоји број мушки род (m.)
Номинатив milia
Генитив millium
Датив milibus
Акузатив milia
Аблатив milibus

Milia подразумева две или више хиљада. Уз овај број, за разлику од осталих латинских бројева, именица стоји у генитиву, као и у српском језику. На пример: Duo milia avium vidisti. (Видео/ла си две хиљаде птица).

Редни бројеви мењају се као придеви прве и друге деклинације. Помоћу њих одређују се сати, нпр., Quota hora est? Колико је сати? (Који је сат?) Septima. Седам. (Седми) и године, нпр. anno septingentesimo tertio (ab Urbe condita) - седамсто треће године (од оснивања Рима).

РеференцеУреди

 1. ^ Gordon, Arthur E. (1982). Illustrated Introduction to Latin Epigraphy. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0-520-05079-2. »Alphabetic symbols for larger numbers, such as Q for 500,000, have also been used to various degrees of standardization.« 
 2. ^ Reddy, Indra K.; Khan, Mansoor A. (2003). Essential Math and Calculations for Pharmacy Technicians. CRC Press. ISBN 978-0-203-49534-6. 

ЛитератураУреди

 • Gordon, Arthur E. (1982). Illustrated Introduction to Latin Epigraphy. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0-520-05079-2. »Alphabetic symbols for larger numbers, such as Q for 500,000, have also been used to various degrees of standardization.« 
 • „Латински језик за I разред гимназије“ — Марјанца Пакиж и Драгана Димитријевић
 • CRC Standard Mathematical Tables and Formulae, 32nd Edition by Daniel Zwillinger
 • Aczel, Amir D. 2015. Finding Zero: A Mathematician's Odyssey to Uncover the Origins of Numbers. 1st edition. New York: Palgrave Macmillan.
 • Goines, David Lance. A Constructed Roman Alphabet: A Geometric Analysis of the Greek and Roman Capitals and of the Arabic Numerals. Boston: D.R. Godine, 1982.
 • Houston, Stephen D. 2012. The Shape of Script: How and Why Writing Systems Change. Santa Fe, NM: School for Advanced Research Press.
 • Taisbak, Christian M. 1965. "Roman numerals and the abacus." Classica et medievalia 26: 147–60.

Спољашње везеУреди