Родитељска генерација

Родитељска или парентална генерација (од лат. parens) представља почетно укрштање организама код којих се прати наслеђивање одређених особина. Појам родитељске генерације увео је Мендел.

Јединке у овој генерацији потичу из чистих линија код којих се особине испољавају алтернативно, односно, на један од два могућа начина. Тако нпр. облик зрна баштенског грашка може бити:

  • округао или
  • наборан.

Његова боја:

  • жута или
  • зелена итд.

Родитељи су по генотипу хомозиготи: један је доминантан (АА), а други је рецесиван хомозигот (аа).

Фенотипски се такође разликују:

  • један има изражену доминантну, а
  • други рецесивну особину.

Потомци ове генерације представљају прву филијалну или скраћено F1 генерацију.

Спољашње везеУреди