Сензација (из латинског sensusемоција‘, разум‘ i sentire осећати осећањима, осетити) означава упадљив и необичан догађај.

Комуницирањем путем различитих канала, тај догађај може брзо бити доступан великом броју људи.

Кроз информационо друштво и преплављеност информацијама, праг од којег се догађај претвара у сензацију постао је веома висок.

Повезани чланциУреди