Синусоида је график тригонометријске функције у правоуглом Декартовом систему координата.

Друге дефиниције

уреди
  • Графици функција облика   такође се називају синусоидама које се добијају из претходне синусоиде једним померањем за -φ, деформације ω по оси х, и деформације А по оси у. При томе се број А назива амплитуда, ω - кружна фреквенција, φ - почетна фаза осциловања.
  • График функције   (косинусоида) је такође синусоида, паралелно померена по х оси за -π/2, јер је  

Примери синусоида

уреди