График зависности

У математици график зависности (график функције или график) је скуп тачака у координатном систему , којим се приказује како једна величина () зависи од промене друге ().

ПримериУреди

График директне пропорционалностиУреди

График функције директне пропорционалности   је права која пролази кроз координатни почетак.

График обрнуте пропорционалностиУреди

График функције обрнуте пропорционалности   је хипербола којој су асимптоте координатне осе.

График квадратне функцијеУреди

График квадратне функције   је парабола са вертикалном осом.

ЛитератураУреди