Систем диференцијалних једначина

Систем диференцијалних једначина првог реда је систем од n једначина које успостављају везу између независно променљиве, непознатих функција и њихових првих извода.
Општи облик записа система је:

F1(t, x1, x1',..., xn, xn') = 0
.
.
.
Fn(t, x1, x1',..., xn, xn') = 0


Нормални облик записа система је:

x1' = f1(t, x1,...xn)
.
.
.
xn' = f1(t, x1,...xn)