Скакач (шах)

фигура у шаху

Скакач или коњ је шаховска фигура. Оба играча почињу партију са по два скакача, постављеним лево од левог ловца и десно од десног ловца. У алгебарској нотацији, почетна поља су б1 и г1 за беле, а б8 и г8 за црне скакаче.

abcdefgh
8
c7 black circle
e7 black circle
b6 black circle
f6 black circle
d5 white knight
b4 black circle
f4 black circle
c3 black circle
e3 black circle
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Шаховске
фигуре
Краљ
Краљица
Топ
Ловац
Скакач
Пешак

Скакач се креће на тај начин што у једном потезу може да дође на поље које је од њега удаљено две колоне и једну врсту или обратно (две врсте и једну колону). За разлику од осталих фигура, скакач може да „прескаче“ фигуре које му се нађу на путу. Као и већина осталих фигура, скакач једе противничку фигуру тако што заузме поље на коме се она до тада налазила. Као последица начина кретања, скакач који се налази на белом пољу у следећем потезу може да дође само на црна поља и обратно.

Сматра се да су скакачи у снази приближно једнаки ловцима, док су од осталих фигура (осим пешака) слабији.