Сотери су спаситељи, избављивачи или искупитељи човечанства. Под сотерима подразумевају се представници монотеистичких религија, Исус Христос, Буда и Мухамед.

Исус Христос, икона из Хиландара из 13. века, приказан је као Христос Пантократор
Златна статуа Буде

Реч Сотер потиче из грчког језика што у преводу значи спасилац.

Наука која се бави спасењем назива се сотерологија.