Списак диносаура

списак на Викимедији

Списак диносауруса који су насељавали копно у току тријаса, јуре и креде:

ЦетиосауриУреди

 
Барапасаурус је попут осталих представника своје породице имао готово компактне кичмене пршљене, што се као примитивна особина изгубила код каснијих диносауруса.
српски назив латински назив доба
барапасаурус Barapasaurus доња јура
омеисаурус Omeisaurus горња јура
хаплокантосаурус Haplocanthosaurus горња јура
цетиосаурус Cetiosaurus средња и горња јура
шуносаурус Shunosaurus средња јура

Брахиосаури и камарасауриУреди

 
Еухелопус је био сродан камарасауру, али је био мањи.
српски назив латински назив доба
брахиосаурус Brachiosaurus средња и горња креда
еухелопус Euhelopus касна креда
камарасаурус Camarasaurus горња креда
опистоцеликаудиа Opisthocoelicaudia горња креда

ДиплодоцидиУреди

 
Апатосаурус је раније био познат као бронтосаурус.
српски назив латински назив доба
амаргасаурус Amargasaurus доња креда
апатосаурус Apatosaurus горња јура
баросаурус Barosaurus горња јура
дикреосаурус Dicraeosaurus горња јура
диплодокус Diplodocus горња јура
маменхисаурус Mamenchisaurus горња јура
сеизмосаурус Seismosaurus горња јура
суперсаурус Supersaurus горња јура
ултрасаурус Ultrasauros горња јура

ТитаносауриУреди

 
Научници предвиђају да ће аргентиносаурус имати титулу највећег (мада не и најдужег) диносауруса свих времена.
српски назив латински назив доба
аламосаурус Alamosaurus горња креда
антарктосаурус Antarctosaurus горња креда
аргентиносаурус Argentinosaurus горња креда
аргиросаурус Argyrosaurus горња креда
малависаурус Malawisaurus доња креда
неквенсаурус Neuquensaurus горња креда
салтасаурус Saltasaurus горња креда
титаносаурус Titanosaurus горња креда
хипселосаурус Hypselosaurus горња креда
 
Иако велики у односу на друге хипсилофодонте, тенонтосаурус је имао за ову групу диносаура типичне зубе прилагођене жвакању приземне вегетације.
 
Скутелосаурус је једини познат фабросаурус са оклопом.

ХипсилофодонтиУреди

српски назив латински назив доба
дриосаурус Dryosaurus горња јура
леелинасаура Leaellynasaura средња креда
тенонтосаурус Tenontosaurus доња креда
фулгуротеријум Fulgulotherium доња креда
хипсилофодон Hypsilophodon доња креда
 
Хетеродонтосаурус је имао различите типове зуба, као и други сродни родови, по чему је цела група добила назив.

ФабросауриУреди

српски назив латински назив доба
ехинодон Echinodon горња јура
лесотосаурус Lesotosaurus доња јура
скутелосаурус Scutellosaurus доња креда

ХетеродонтосауриУреди

српски назив латински назив доба
ликоринус Lycorhinus доња јура
пизаносаурус Pisanosaurus горњи тријас
хетеродонтосаурус Heterodontosaurus доња јура

ИгуанодонтиУреди

 
Оураносаурус је имао бодљикаву кресту налик на лепезу.
српски назив латински назив доба
вектисаурус Vectisaurus доња креда
игуанодон Iguanodon доња креда
каловосаурус Callovosaurus средња јура
камптосаурус Camptosaurus горња јура
мутабурасаурус Muttaburrasaurus доња креда
оураносаурус Ouranosaurus доња креда

ХадросауриУреди

 
Попут неких њему сродних родова, хипакросаурус је имао израштај на глави-шупљу кресту попут шлема.
српски назив латински назив доба
анатосаурус Anatosaurus горња креда
бактросаурус Bactrosaurus горња креда
едмонтосаурус Edmontosaurus горња креда
коритосаурус Corythosaurus горња креда
критосаурус Kritosaurus горња креда
ламбеосаурус Lambeosaurus горња креда
мајасаура Maiasaura горња креда
парасауролофус Parasaurolophus горња креда
сауролофус Saurolophus горња креда
хадросаурус Hadrosaurus горња креда
хипакросаурус Hypacrosaurus горња креда
чинтаосаурус Tsintaosaurus горња креда
шантунгосаурус Shantungosaurus горња креда

ЦератосауриУреди

српски назив латински назив доба
компсогнатус Compsognathus горња јура
прокомпсогнатус Procomsognathus горњи тријас
салтопус Saltopus горњи тријас
целофизис Celophysis горњи тријас
целурус Coelurus горња јура
цератосаурус Ceratosaurus горња јура

ОрнитомимидиУреди

 
Назив струтиомимус значи налик на ноја, а иначе цела група- орнитомимиди се називају још и птицолики диносаури.
српски назив латински назив доба
ансеримимус Anserimumus горња креда
галимимус Gallimimus горња креда
деинохеирус Deinocherius горња креда
дромицеиомимус Dromiceiomimus горња креда
орнитомимус Ornithomimus горња креда
струтиомимус Struthiomimus горња креда

ДромеосауриУреди

 
Велоцираптор је био хитри ловац малих димензија.
српски назив латински назив доба
велоцираптор Velociraptor горња креда
деинонихус Deinonychus доња креда
дромеосаурус Dromeosaurus горња креда
саурорнитолестес Saurornitholestes горња креда
 
Синорнитоидес је једини троодонт познат по комплетно пронађеном скелету.

ТроодонтиУреди

српски назив латински назив доба
барионикс Baryonyx доња креда
овираптор Oviraptor горња креда
синорнитоидес Sinornithoides доња креда
троодон Troodon горња креда

Мегалосаури и сегносауриУреди

 
Еустрептоспондилус је проучен на основу само једног пронађеног примерка.
српски назив латински назив доба
дилофосаурус Dilophosaurus доња јура
ерликосаурус Erlicosaurus средња креда
еустрептоспондилус Eustreptospondylus средња јура-горња креда
мегалосаурус Megalosaurus јура
наншиунгосаурус Nanshiungosaurus средња-горња креда
процератосаурус Proceratosaurus средња јура

АлосауриУреди

 
Попут других алосаура и кархародонтосаурус је био застрашујући предатор великих зуба.
српски назив латински назив доба
алосаурус Allosaurus горња јура
гигантосаурус Gigantosaurus горња креда
кархародонтосаурус Carcharodontosaurus доња креда
неовенатор Neovenator доња креда
 
Дасплетосаурус је могући директан предак тираносауруса.

ТираносауриУреди

српски назив латински назив доба
албертосаурус Albertosaurus горња креда
алиорамус Alioramus горња креда
дасплетосаурус Daspletosaurus горња креда
тарбосаурус Tarbosaurus горња креда
тираносаурус Tyrannosaurus доња креда

ЦератопсидиУреди

 
Стиракосаурус је личио на сродног и много познатијег трицератопса.
српски назив латински назив доба
анхицератопс Anchiceratops горња креда
багацератопс Bagaceratops горња креда
лептоцератопс Leptoceratops горња креда
микроцератопс Microceratops горња креда
пахириносаурус Pachyrhinosaurus горња креда
протоцератопс Protoceratops горња креда
пситакосаурус Psittacosaurus доња креда
стиракосаурус Styracosaurus горња креда
трицератопс Triceratops горња креда
центросаурус Centrosaurus горња креда

СтегосауриУреди

 
Хуајангосаурус је попут сродних врста, откривен у Кини, што ову земљу чини најбољим налазиштем стегосаура.
српски назив латински назив доба
децентрурус Decentrurus средња јура
кентросаурус Kentrosaurus горња јура
лексовисаурус Lexovisaurus средња јура
стегосаурус Stegosaurus горња јура
туојиангосаурус Tuojiangosaurus горња јура
хуајангосаурус Huayangosaurus средња јура

Нодосаури и анкилосауриУреди

 
Едмонтонија је био један од највећих нодосаура.
српски назив латински назив доба
анкилосаурус Ankylosaurus горња креда
едмонтонија Edmontonia горња креда
еуоплоцефалус Euoplocephalus горња креда
нодосаурус Nodosaurus горња креда
силвисаурус Silvisaurus доња креда
хилеосаурус Hylaeosaurus доња креда

ПахицефалосауриУреди

 
Попут других диносауруса са засвођеном лобањом, пахицефалосаурус је имао велику главу, али изгледа не и интелигенцију.
српски назив латински назив доба
пахицефалосаурус Pachycephalosaurus горња креда
преноцефале Prenocephale горња креда
стегоцерас Stegoceras горња креда
хомалоцефале Homalocephale горња креда

ЛитератураУреди

  • Берни Д. 2001. Велика енциклопедија диносауруса. Змај. Нови Сад.