Споменик природе Храст у ЈКП Градска чистоћа

Стабло храста лужњака у кругу ЈКП „Градска чистоћа“ у Београду је сађени примерак лишћарске врсте. Карактерише га правилан хабитус својствен својој врсти, те представља типичан репрезент храста лужњака. Поред запажених дендрометријских вредности, одликују га и велика старост, добро здравствено стање и добра виталност. Стабло је старо око осамдесет година.

Стабло храста лужњака се истиче својим димензијама. Поседује велику естетску вредност захваљујући висини стабла и правилној, широко разгранатој крошњи која прекрива површину од скоро четири ара.

Поред ботаничке вредности ово природно добро има и еколошки значај јер својим вишеструким, позитивним утицајем побољшава микроклиматске услове непосредног окружења и самим тим доприноси квалитету животне средине.

Храст лужњак као вредан примерак дендрофлоре је значајан у очувању генофонда врсте и биолошке разноврсности подручја на коме се налази.[1]

Географски положај природног добраУреди

Споменик природе Храст у кругу ЈКП „Градска чистоћа“ се налази у Београду, на подручју градске општине Звездара. Тачније, стабло храста је у Улици Мије Ковачевића бр. 4, у кругу ЈКП „Градска чистоћа“, у непосредној близини Новог гробља. Стабло је позиционирано на уређеној парковској површини комуналног предузећа, између шетне стазе и објекта (радионице), окружен различитим дендроврстама.

Граница природног добраУреди

Под заштићеним природним добром, Споменик природе Храст у кругу ЈКП „Градска чистоћа“ подразумева се стабло храста и припадајући простор који је дефинисан хоризонталном пројекцијом крошње.

Границу припадајућег простора заштићеног стабла на терену чини хоризонтална пројекција крошње храста лужњака, пречника 21,75 m, која представља границу природног добра.

Види јошУреди

РеференцеУреди

  1. ^ Студија:Споменик природе Храст у кругу ЈКП „Градска чистоћа“, Београд, Завод за заштиту природе Србије