Територијална агенда

Територијална агенда је нови кровни документ Европске уније из области просторног планирања. Овај документ је уследио након доношења и постепене имплементације Перспективе просторног развоја ЕУ из 1999. године, Водећих смерница за просторни развој европског континента од стране ЦЕМАТа 2000. године, успешне реализације низа пројеката у оквиру инцијативе Интеррег и истраживања у оквиру програма ЕСПОН (Европска мрежа опсерваторија просторног планирања). Територијална агенда је усаглашена за време немачког председавања Европском унијом током неформалног министарског састанка о урбаном развоју и територијалној кохеизији у Лајпцигу 24. и 25. маја 2007. године. Територијална агенда има осам страна на којима су одређени задаци, циљеви и основне активности за њено остваривање, а заснива се на аналитичком документу под називом Стање и перспективе развоја ЕУ.

Задаци просторног развоја ЕУ дефинисани у Територијалној агенди:

 • јачање територијалне кохезије
 • јачање регионалног идентитета, боље коришћење просторне разноликости

Циљеви просторног развоја постављени у Територијалној агенди:

 • јачање полицентричног развоја и иновација кроз умрежавање градова-региона и других градова
 • нови облици партнерства и територијалног управљања између руралних и урбаних подручја
 • промоција конкурентних и иновативних регионалних кластера у Европи
 • подршка јачању трансевропских мрежа
 • промовисање трансевропског управљања ризицима, укључујући и ризике од утицаја климатских промена
 • јачање еколошке структуре и културних ресурса као додатна вредност развоја

Спровођење Територијалне агенде:

 • активности институција Европске уније
 • активности намењене тешњој сарадњи између Европске комисије и држава чланица ЕУ
 • активности намењене јачању територијалне кохезије у државама чланицама ЕУ
 • заједничке активности министара

За време мађарског председавања ЕУ, Годолу 19. маја 2011. године, ревидирана је Територијална агенда из 2007. године и усклађена са циљевима и приоритетима стратегије Европа 2020. Као основни изазови и потенцијали у ревидираној агенди су наведени:

Територијална агенда ЕУ 2030 усвојена је у децембру 2020. године. У оквиру две теме наводи се 6 изазова:

 • Праведна Европа која нуди будуће перспективе за сва места и људе
  • уравнотеженији територијални развој који користи европски диверзитет
  • конвергентан локални и регионални развој, мање неједнакости међу местима
  • лакши живот и рад преко државних граница
 • Зелена Европа која штити заједничко живљење и обликује друштвену транзицију
  • боље живљење у складу са екологијом, климатским променама и резилијентношћу градова и региона
  • јаке и одрживе локалне економије у глобализованом свету
  • одржвита дигитална и физичка повезност места

Референце уреди

превод Територијалне агенде на српски језик - Инжењерска комора, Матична секција планера, Београд 2008.
превод Територијалне агенде до 2020. године на српски језик - Инжењерска комора, Матична секција планера, Београд 2012.