Под термичком обрадом се подразумева термички (термални) третман металног материјала (легуре) у циљу постизања жељених механичких особина. Термичка обрада се изводи у области температура на којима се материјал налази у чврстом стању. Термичка обрада материјала се врши у посебним пећима које могу бити: 1)коморне; 2)тунелске; 3)јамске. Након загревања у тим пећима врши се контролисано хлађење. Средства за расхлађивање могу бити: 1)каде са водом; 2)каде са уљем; 3)каде са оловом.

Пећ за термичку обраду загрејана на 980°C

Код челика на пример постоје следећи типови термичке обраде:

Термичке обраде челика без фазних трансформација:

Термичке обраде челика са фазним трансформацијама:

Термохемијске обраде:

Спољашње везе уреди