Тона (симбол: t; у Сједињеним Државама позната као метричка тона) је јединица за масу али није прихваћена као основна јединица у СИ систему.

ДефиницијаУреди

Једна тона се дефинише као 1000 килограма или 1 мега грам.

1 t = 1.000 kg = 1.000.000 g

1 t = 1*103 kg = 1*106 g

Изведене јединицеУреди

Степен Назив Симбол Степен Назив Симбол
100 тона t      
101 декатона dat 10–1 децитона dt
102 хектотона ht 10–2 центитона ct
103 килотона kt 10–3 милитона mt
106 мегатона Mt 10–6 микротона µt
109 гигатона Gt 10–9 нанотона nt
1012 тератона Tt 10–12 пикотона pt
1015 петатона Pt 10–15 фемтотона ft
1018 ексатона Et 10–18 атотона at
1021 цетатона Zt 10–21 цептотона zt
1024 јотатона Yt 10–24 јоктотона yt