TNT ekvivalent je konvencija za izražavanje energije, koja se obično koristi za opisivanje energije oslobođene u eksploziji. Tona TNT-a je jedinica energije definisana konvencijom 4,184 gigadžula (gigakalorija), [1] što je približna energija oslobođena pri detonaciji metričke tone (1.000 kilograma) TNT-a. Drugim rečima, za svaki gram eksplodiranog TNT-a, oslobođeno je 4.184 kilodžula (ili 4.184 džula ) energije.

TNT ekvivalent
Eksplozija nuklearnog testa od 14 kilotona na poligonu u Nevadi 1951.
Информације о јединици
СистемNestandardno
ЈединицаEnergija
Симболt или tona TNT-a
Јединична претварања
1 t у ...... је једнак са ...
   SI osnovne jedinice   4,184 gigadžula
   CGS   109 kalorija
Dijagram koji prikazuje eksplozivnu snagu i visinu oblaka pečuraka. On pruža skalu za poređenje energija oslobođenih različitim nuklearnim eksplozijama. Na primer, Debeli čovek je oslobodio 22 kilotona, dok su termonuklearne eksplozije nastale tokom operacije Dvorac Bravo oslobodile 15.000 kilotona.

Ova konvencija ima za cilj da uporedi destruktivnost događaja sa konvencionalnim eksplozivnim materijalima, za koji je TNT tipičan primer, iako drugi konvencionalni eksplozivi kao što je dinamit sadrže više energije.

Kiloton i megaton

уреди

„Kiloton (ekvivalent TNT)“ je jedinica energije jednaka 4,184 teradžula (4,184 × 1012 J). [2]

"Megaton (od TNT ekvivalenta)" je jedinica energije jednaka 4,184 petažula (4,184 × 1015 J). [3]

Kiloton i megaton ekvivalenta TNT-a tradicionalno se koriste za opisivanje izlazne energije, a time i razorne moći nuklearnog oružja. Ekvivalent TNT-a pojavljuje se u različitim sporazumima o kontroli nuklearnog oružja i koristi se za karakterizaciju energije oslobođene pri udarima asteroida. [4]

Istorijsko izvođenje vrednosti

уреди

Alternativne vrednosti za TNT ekvivalentnost se mogu izračunati prema tome koja se osobina upoređuje i kada se u dva procesa detonacije mere. [5][6][7][8]

Tamo gde je, na primer, poređenje po energetskom prinosu, energija eksploziva se obično izražava za hemijske svrhe kao termodinamički rad proizveden njegovom detonacijom. Za TNT je to tačno izmereno kao 4.686 J/g iz velikog uzorka eksperimenata sa vazdušnim eksplozijama, a teoretski je izračunato na 4.853 J/g. [9]

Međutim, čak i na ovoj osnovi, poređenje stvarnih energetskih prinosa velikog nuklearnog uređaja i eksplozije TNT-a može biti malo netačno. Male eksplozije TNT-a, posebno na otvorenom, nemaju tendenciju da sagoreju čestice ugljenika i ugljovodonične produkte eksplozije. Efekti ekspanzije gasa i promene pritiska imaju tendenciju da brzo "zamrznu" opekotinu. Velika otvorena eksplozija TNT-a može održati temperaturu vatrene kugle dovoljno visokom da neki od tih proizvoda sagore sa atmosferskim kiseonikom. [10]

Takve razlike mogu biti značajne. Iz bezbednosnih razloga širok opseg kao 2,673—6,702 J je navedeno za gram TNT-a nakon eksplozije. [11]

Tako se može reći da nuklearna bomba ima snagu od 15 kt (6,3×1013 J), ali eksplozija stvarnog 15.000 tona gomile TNT-a može dati (na primer) 8×1013 J zbog dodatne oksidacije ugljenika/ugljovodonika koja nije prisutna kod malih punjenja na otvorenom. [10]

Ove komplikacije su zaobiđene konvencijom. Energija koju oslobađa jedan gram TNT-a proizvoljno je definisana kao stvar konvencije na 4.184 J, [12] što je tačno jedna kilokalorija.

Kilotona TNT-a se može vizualizovati kao kocka TNT-a veličine 846 m (2.776 ft) sa strane.

Gram TNT-a Symbol Tona TNT-a Symbol Energija [Džul] Energija [Wh] Odgovarajući gubitak mase [а]
milligram TNT-a mg nanotona TNT-a nt 4,184 J ili 4.184 džula 1.162 mWh 46.55 fg
gram TNT-a g mikrotona TNT-a μt 4,184×103 J ili 4.184 kilodžula 1.162 Wh 46.55 pg
kilogram TNT-a kg miliona TNT-a mt 4,184×106 J ili 4.184 megadžula 1.162 kWh 46.55 ng
megagram TNT-a Mg tona TNT-a t 4,184×109 J ili 4.184 gigadžula 1.162 MWh 46.55 μg
gigagram TNT-a Gg kiloton TNT-a kt 4,184×1012 J ili 4.184 teradžula 1.162 GWh 46.55 mg
teragram TNT-a Tg megaton TNT-a Mt 4,184×1015 J ili 4.184 petadžula 1.162 TWh 46.55 g
petagram TNT-a Pg gigaton TNT-a Gt 4,184×1018 J ili 4.184 eksadžula 1.162 PWh 46.55 kg

Konverzija u druge jedinice

уреди

Ekvivalent 1 tone TNT-a je približno:

Megatona TNT-a Energija [Wh] Opis
1×10−12 1.162 Wh ≈ 1 kalorija hrane (velika kalorija, kcal), što je približna količina energije potrebna da se temperatura jednog kilograma vode podigne za jedan stepen Celzijusa pri pritisku od jedne atmosfere.
1×10−9 1.162 kWh U kontrolisanim uslovima jedan kilogram TNT-a može uništiti (ili čak uništiti) malo vozilo.
4,8×10−9 5.6 kWh Energija za sagorevanje 1 kilograma drveta. [18]
1×10−8 11.62 kWh Približna toplotna energija zračenja koja se oslobađa tokom 3-faznog, 600 V, 100 kA lučnog kvara u odeljku od 0,5 m × 0,5 m × 0,5 m (20 in × 20 in × 20 in) u periodu od 1 sekunde.
1,2×10−8 13.94 kWh Količina TNT-a koja je upotrebljena je (12 kg) u eksploziji koptske crkve u Kairu, Egipat, 11. decembra 2016. u kojoj je poginulo 25 osoba [19]
1,9×10−6 2.90 MWh Televizijska emisija Razotkrivanje mitova koristila je 2,5 tone ANFO-a da napravi "domaće" dijamante. (Epizoda 116.)
2,4×10−72,4×10−6 280–2,800 kWh Energija koju oslobađa prosečno pražnjenje groma. [20]
(1—44)×10−6 1.16–51.14 MWh Konvencionalne bombe daju manje od jedne tone do 44 tone FOAB-a. Iznos krstareće rakete Tomahavk je ekvivalentan 500 kg TNT-a. [21]
4,54×10−4 581 MWh Realno punjenje od 0.454 kt (1.900 TJ) u operaciji Mornarski šešir. Da je naelektrisanje puna sfera, bilo bi 1 kt (4,2 TJ).
 
454 tone TNT-a (5 k 10 m (17 k 34 ft)) čeka na detonaciju u operaciji Sailor Hat.
1,8×10−3 2.088 GWh Procenjena količina eksploziva u Bejrutu od 2.750 tona amonijum nitrata [22] koja je ubila 137 ljudi u libanskoj luci i blizu nje u 18 časova po lokalnom vremenu u utorak, 4. avgusta 2020. [23] Nezavisna studija stručnjaka za istraživanja eksplozije i uticaja Grupa na Univerzitetu u Šefildu predviđa da je najbolja procena količine eksploziva u Bejrutu 0,5 kilotona TNT-a, a realno ograničena procena je 1,12 kilotona TNT-a. [24]
(1—2)×10−3 1.16–2.32 GWh Procenjena količina eksploziva koja je izazvala eksploziju u Opau, koja je ubila više od 500 osoba u nemačkoj fabrici đubriva 1921.
2,3×10−3 2.67 GWh Količina sunčeve energije koja godišnje padne na (1 hektar) zemljišta je 9,5 TJ (2.650 MWh) (prosek po površini Zemlje). [25]
2,9×10−3 3.4 GWh Eksplozija u Halifaksu 1917. bila je slučajna detonacija 200 tona TNT-a i 2.300 tona pikrinske kiseline [26]
3,2×10−3 3.6 GWh Operacija veliki prasak 18. aprila 1947. godine razorila je bunkere na Helgolandu. Akumulirao je 6.700 metričkih tona viška municije iz Drugog svetskog rata postavljene na različitim lokacijama širom ostrva. Oslobođena energija bila je 1.3×1013 J, ili oko 3,2 kilotona TNT ekvivalenta. [27]
4×10−3 9.3 GWh Minor Scale, konvencionalna eksplozija u Sjedinjenim Državama iz 1985. godine, koja koristi 4.744 tone ANFO eksploziva za obezbeđivanje ekvivalentne vazdušne eksplozije od osam kilotona (33,44 TJ) nuklearnog oružja, [28] veruje se da je najveća planirana detonacija konvencionalnog eksploziva u istoriji.
(1,5—2)×10−2 17.4–23.2 GWh Atomska bomba Little Boy bačena na Hirošimu 6. avgusta 1945. eksplodirala je energijom od oko 15 kt (63 TJ) ubivši između 90.000 i 166.000 ljuModerno nuklearno oružje u arsenalu Sjedinjenih Država ima snagu oddi, [29] a atomska bomba Fat Man bačena na Nagasaki 9. avgusta , 1945, eksplodirala je sa energijom od oko 20 kt (84 TJ) ubivši preko 60.000 [29] Moderno nuklearno oružje u arsenalu Sjedinjenih Država ima snagu od 03 kt (13 TJ) do 12 Mt (50 PJ) ekvivalenta, za stratešku bombu B83.
>2.4×10−1 280 GWh Tipičan izlaz energije je kao jake oluje sa grmljavinom. [30]
1,5×10−56×10−1 20 MWh – 700 GWh Procenjena kinetička energija tornada. [31]
1 1.16 TWh Energija sadržana u jednoj megatoni TNT-a (4,2 PJ) dovoljna je za napajanje prosečnog američkog domaćinstva tokom 103.000 godina. [32] Procenjena gornja granična snaga eksplozije u Tunguskoj od 30 Mt (130 PJ) mogla bi da napaja isti prosečni dom više od 3.100.000 godina. Energija te eksplozije mogla bi napajati čitave Sjedinjene Države 3,27 dana. [33]
8.6 10 TWh Energija koju bi tipičan tropski ciklon oslobodio za jedan minut, prvenstveno iz kondenzacije vode. Vetar čini 0,25% te energije. [34]
16 18.6 TWh Približna izračena površinska energija oslobođena u zemljotresu jačine 8 stepeni. [35]
21.5 25 TWh Potpuna konverzija 1 kg materije u čistu energiju dala bi teoretski maksimum (E = mc2) od 89.8 petadžula, što je ekvivalentno 21.5 megatona TNT-a. Još nije postignuta takva metoda potpune konverzije kao što je kombinovanje 500 grama materije sa 500 grama antimaterije. U slučaju proton-antiprotonske anihilacije, približno 50% oslobođene energije će pobeći u obliku neutrina, koji se skoro ne mogu detektovati. [36] Događaji anihilacije elektrona i pozitrona emituju svoju energiju u potpunosti kao gama zraci.
24 28 TWh Približna jačina erupcije vulkana St. Helens iz 1980. godine. [37]
26.3 30.6 TWh Energija oslobođena zemljotresom u Indijskom okeanu 2004. [38]
 
Animacija cunamija u Indijskom okeanu 2004
45 53 TWh Energija oslobođena u zemljotresu i cunamiju u Tohokuu 2011. bila je preko 200.000 puta veća od površinske energije i izračunala je USGS u 1,9×1017 džula,[39][40] nešto manje od zemljotresa u Indijskom okeanu 2004. godine. Procenjena je u trenutku magnitude 9,0–9,1.
 
Šteta izazvana cunamijem Tohoku 2011
50–56 58 TWhali je imao maksimalni teorijski projektovani prinos od Sovjetski Savez je razvio prototip termonuklearne bombe, nazvana Car Bomba, koji je testiran na 50 Mt (210 PJ), ali je imao maksimalnu teorijski projektovanu snagu od 100 Mt (420 PJ). [41] Efikasni destruktivni potencijal takvog oružja veoma varira u zavisnosti od uslova kao što su visina na kojoj je detonirano, karakteristike mete, teren i fizički pejzaž na kome je detonirano.
61 70.9 TWh Energija koju je oslobodila vulkanska erupcija Hunga Tonga–Hunga Haʻapai 2022. u južnom Tihom okeanu, procenjuje se da je ekvivalentna kao 61 megatona TNT-a. [42]
84 97.04 TWh Sunčevo zračenje na Zemlji svake sekunde. [43]
200 230 TWh Ukupna energija oslobođena erupcijom Krakatoe 1883. u Holandskoj Istočnoj Indiji (današnja Indonezija). [44]
540 630 TWh Ukupna energija proizvedena širom sveta svim nuklearnim testiranjima i kombinovanom upotrebom u borbi, od 1940-ih do danas, iznosi oko 540 megatona.
1,460 1.69 PWh Ukupan globalni nuklearni arsenal je oko 15.000 nuklearnih bojevih glava [45][46][47] sa destruktivnim kapacitetom od oko 1.460 megatona[48][49][50][51] ili 1,46 gigatona (1,460 miliona tona) TNT-a. Ovo je ekvivalentno 6.11x1018 džula energije.
2,680 3 PWh Energetska jačina zemljotresa u Valdiviji 1960. godine procenjen je u trenutku magnitude 9,4–9,6. Ovo je najsnažniji zemljotres zabeležen u istoriji. [52][53]
 
Posledice zemljotresa u Valdiviji 1960.
2,870 3.34 PWh Energija koju oslobađa uragan dnevno tokom kondenzacije. [54]
33,000 38.53 PWh Ukupna energija oslobođena erupcijom planine Tambora na ostrvu Sumbava u Indoneziji 1815. Dala je ekvivalent od 2,2 miliona veličine atomske bombe Little boy (prva atomska bomba) ili 1/4 ukupne svetske godišnje potrošnje energije. [55] Ova erupcija je 4-10 puta destruktivnija od erupcije Krakatoa iz 1883. godine. [56]
240,000 280 PWh Približan ukupan prinos super-erupcije Kaldere La Garita je 10.000 puta jači od erupcije Mount St. Helens 1980. godine. [57] Bio je to drugi po energiji događaj koji se dogodio na Zemlji od izumiranja u periodu kreda-paleogen pre 66 miliona godina.
 
Fotografija kaldere La Garita
301,000 350 PWh Ukupna energija sunčevog zračenja koju prima Zemlja u gornjim slojevima atmosfere na sat. [58][59]
875,000 1.02 EWh Približan jačina poslednje erupcije supervulkana Jelouston. [60]
 
Slika supervulkana Jelouston.
3,61×106 4.2 EWh Sunčevo zračenje Sunca svakih 12 sati. [58][61]
6×106 7 EWh Procenjena energija pri udaru kada je najveći fragment komete Šumejker-Levi 9 udario u Jupiter je ekvivalentna 6 miliona megatona (6 triliona tona) TNT-a. [62]
 
Mesto udara komete Shoemaker-Levi 9
7,2×107 116 EWh Procene iz 2010. pokazuju da je kinetička energija udara u Čiksulubu dala 72 teratona TNT ekvivalenta (1 teraton TNT je jednak 106 megatona TNT-a) koji je izazvao izumiranje K-Pg, zbrisavši 75% svih vrsta živih bića na Zemlji. [63][64] Ovo je daleko razornije od bilo koje prirodne katastrofe zabeležene u istoriji. Takav događaj bi izazvao globalni vulkanizam, zemljotrese, megacunamije i globalne klimatske promene.[63][65][66][67][68]
 
Animacija udara Čiksuluba.
>2,4×1010 >28 ZWh Energija udara arhejskih asteroida. [69]
9,1×1010 106 ZWh Ukupna izlazna energija Sunca u sekundi. [70]
2,4×1011 280 ZWh Kinetička energija udarca Kaloris Planitia. [71]
 
Fotografija Kalories Planitia na Merkuru. Snimljeno od Mesindžera u orbiti.
5,972×1015 6,94 RWh Eksplozivna energija količine TNT mase Zemlje. [72]
7,89×1015 9,17 RWh Ukupna solarna snaga u svim pravcima dnevno. [73]
1,98×1021 2,3×1033 Wh Eksplozivna energija količine TNT mase Sunca. [74]
(2,4—4,8)×1028 (2,8—5,6)×1040 Wh Eksplozija supernove tipa daje 1–2×1044 džula energije, što je oko 2,4–4,8 stotina milijardi jotatona (24–48 oktilona (2.4–4,8×1028) megatona) TNT-a, što je ekvivalentno eksplozivnoj sili količine TNT-a preko triliona (1012) puta mase planete Zemlje. Ovo je astrofizička standardna sveća koja se koristi za određivanje galaktičkih udaljenosti. [75]
(2,4—4,8)×1030 (2,8—5,6)×1042 Wh Najveća primećena vrsta supernove, rafali gama zraka (GRB) oslobađaju više od 1046 džula energije. [76]
1,3×1032 1,5×1044 Wh Oslobođeno je spajanje dve crne rupe, što je rezultiralo prvim posmatranjem gravitacionih talasa 5,3×1047 džula [77]
9,6×1053 1,12×1066 Wh Procenjena masa-energija posmatranog univerzuma. [78]

Relativni faktor efektivnosti

уреди

Faktor relativne efikasnosti (RE faktor) povezuje moć rušenja eksploziva sa snagom TNT-a, u jedinicama TNT ekvivalenta/kg (TNTe/kg). RE faktor je relativna masa TNT-a kojoj je eksploziv ekvivalentan: Što je RE veći, to je eksploziv snažniji.

Ovo omogućava inženjerima da odrede odgovarajuće mase različitih eksploziva kada primenjuju formule za miniranje razvijene posebno za TNT. Na primer, ako formula za sečenje drveta zahteva snagu od 1 kg TNT-a, onda bi na osnovu oktanitrokubanovog RE faktora od 2,38 bilo potrebno samo 1,0/2,38 (ili 0,42) kg da bi se obavio isti posao. Koristeći PETN, inženjerima bi trebalo 1,0/1,66 (ili 0,60) kg da bi dobili iste efekte kao 1 kg TNT-a. Sa ANFO ili amonijum nitratom, njima bi bilo potrebno 1,0/0,74 (ili 1,35) kg ili 1,0/0,32 (ili 3,125) kg, respektivno.

Izračunavanje jednog RE faktora za eksploziv je, međutim, nemoguće. Zavisi od konkretnog slučaja ili upotrebe. S obzirom na par eksploziva, može se proizvesti 2× izlaz udarnog talasa (ovo zavisi od udaljenosti mernih instrumenata), ali razlika u sposobnosti direktnog rezanja metala može biti 4× veća za jednu vrstu metala i 7× veća za drugu vrstu metala. Relativna razlika između dva eksploziva sa oblikovanim punjenjem biće još veća. Tabelu u nastavku treba uzeti kao primer, a ne kao precizan izvor podataka.

Neki primeri faktora relativne efikasnosti
Eksplozivno, kvaliteta Gustina
(g/ml)
Detonacija
vel. (m/s)
Relativna
efikasnost
Amonijum nitrat (AN + <0.5% H2O) 0.88 2,700[79] 0.32[80][81]
Živa(II) fulminate 4.42 4,250 0.51[82]
Crni barut (75% KNO3 + 19% C + 6% S, drevni niski eksploziv) 1.65 400 0.55[83]
Heksamin dinitrat (HDN) 1.30 5,070 0.60
Dinitrobenzen (DNB) 1.50 6,025 0.60
HMTD (Heksamin peroksid) 0.88 4,520 0.74
ANFO (94% AN + 6% mazuta) 0.92 4,200 0.74
Urea nitrat 1.67 4,700 0.77
TATP (Aceton peroksid) 1.18 5,300 0.80
Toveks Ekstra (AN vodeni gel) komercijalni proizvod 1.33 5,690 0.80
Hidromite 600 (AN vodena emulzija) komercijalni proizvod 1.24 5,550 0.80
ANNMAL (66% AN + 25% NM + 5% Al + 3% C + 1% TETA) 1.16 5,360 0.87
Amatol (50% TNT + 50% AN) 1.50 6,290 0.91
Nitrogvanidin 1.32 6,750 0.95
Trinitrotoluen (TNT) 1.60 6,900 1.00
Hexanitrostilben (HNS) 1.70 7,080 1.05
Nitrourea 1.45 6,860 1.05
Tritonal (80% TNT + 20% aluminijum)[б] 1.70 6,650 1.05
Nikl hidrazin nitrat (NHN) 1.70 7,000 1.05
Amatol (80% TNT + 20% AN) 1.55 6,570 1.10
Nitroceluloza (13.5% N, NC; AKA pamuk) 1.40 6,400 1.10
Nitrometan (NM) 1.13 6,360 1.10
PBXW-126 (22% NTO, 20% RDX, 20% AP, 26% Al, 12% PU sistem)[б] 1.80 6,450 1.10
Dietilen glikol dinitrat (DEGDN) 1.38 6,610 1.17
PBXIH-135 EB (42% HMX, 33% Al, 25% PCP-TMETN sistem)[б] 1.81 7,060 1.17
PBXN-109 (64% RDX, 20% Al, 16% HTPB sistem)[б] 1.68 7,450 1.17
Triaminotrinitrobenzen (TATB) 1.80 7,550 1.17
Pikrinska kiselina (TNP) 1.71 7,350 1.17
Trinitrobenzen (TNB) 1.60 7,300 1.20
Tetritol (70% tetril + 30% TNT) 1.60 7,370 1.20
Dinamit, Nobel's (75% NG + 23% diatomit) 1.48 7,200 1.25
Tetril 1.71 7,770 1.25
Torpeks (aka HBX, 41% RDX + 40% TNT + 18% Al + 1% Vosak)[б] 1.80 7,440 1.30
Kompozicija B (63% RDX + 36% TNT + 1% Vosak) 1.72 7,840 1.33
Kompozicija C-3 (78% RDX) 1.60 7,630 1.33
Kompozicija C-4 (91% RDX) 1.59 8,040 1.34
Pentolit (56% PETN + 44% TNT) 1.66 7,520 1.33
Semteks 1A (76% PETN + 6% RDX) 1.55 7,670 1.35
Heksal (76% RDX + 20% Al + 4% wax)[б] 1.79 7,640 1.35
RISAL P (50% IPN + 28% RDX + 15% Al + 4% Mg + 1% Zr + 2% NC)[б] 1.39 5,980 1.40
Hidrazin nitrat 1.59 8,500 1.42
Mixture: 24% nitrobenzen + 76% TNM 1.48 8,060 1.50
Mixture: 30% nitrobenzen + 70% azot tetroksid 1.39 8,290 1.50
Nitroglicerin (NG) 1.59 7,700 1.54
Metil nitrat (MN) 1.21 7,900 1.54
Oktol (80% HMX + 19% TNT + 1% DNT) 1.83 8,690 1.54
Nitrotriazolon (NTO) 1.87 8,120 1.60
DADNE (1,1-diamino-2,2-dinitroethene, FOX-7) 1.77 8,330 1.60
Gelignit (92% NG + 7% Nitroceluloza) 1.60 7,970 1.60
Plastični Gel® (u tubi paste za zube: 45% PETN + 45% NG + 5% DEGDN + 4% NC) 1.51 7,940 1.60
Kompozicija A-5 (98% RDX + 2% Stearinska kiselina) 1.65 8,470 1.60
Eritritol tetranitrat (ETN) 1.72 8,206 1.60
Heksogen (RDX) 1.78 8,600 1.60
PBXW-11 (96% HMX, 1% HyTemp, 3% DOA) 1.81 8,720 1.60
Pentrit (PETN) 1.77 8,400 1.66
Etilen glikol dinitrat (EGDN) 1.49 8,300 1.66
MEDINA (Metilen dinitroamin) 1.65 8,700 1.70
Trinitroazetidin (TNAZ) 1.85 8,640 1.70
Oktogen (HMX grade B) 1.86 9,100 1.70
Heksanitrobenzen (HNB) 1.97 9,340 1.80
Heksanitroheksaazaizovurcitan (HNIW; AKA CL-20) 1.97 9,500 1.90
DDF (4,4'-Dinitro-3,3'-diazenofuroksan) 1.98 10,000 1.95
Heptanitrokuban (HNC)[в] 1.92 9,200 N/A
Oktanitrokuban (ONC) 1.95 10,600 2.38
Oktaazakuban (OAC)[в] 2.69 15,000 >5.00
 1. ^ Jednakost mase i energije.
 2. ^ а б в г д ђ е TBX (termobarični eksplozivi) ili EBKS (poboljšani eksplozivi), u malom, skučenom prostoru, mogu imati preko dva puta veću moć razaranja. Ukupna snaga aluminizovanih smeša striktno zavisi od stanja eksplozije.
 3. ^ а б Predviđene vrednosti

Nuklearni primeri

уреди
Nuklearno oružje i najmoćniji primeri nenuklearnog oružja
Nuklearno oružje Ukupna snaga Nuklearnog oružja
(kilotona TNT-a)
Težina
(kg)
Relativna
efikasnost
Bomba korišćena u Oklahoma Sitiju (ANFO zasnovan na trkačkom gorivu) 0.0018 2,300 0.78
GBU-57 bomba (Massive Ordnance Penetrator, MOP) 0.0035 13,600 0.26
Grend slem (bomba kao zemljotres, M110) 0.0065 9,900 0.66
BLU-82 (Daisy Cutter) 0.0075 6,800 1.10
MOAB (nenuklearna bomba, GBU-43) 0.011 9,800 1.13
FOAB (napredna termobarična bomba, ATBIP) 0.044 9,100 4.83
W54, Mk-54 (Davy Crockett) 0.022 23 1,000
W54, B54 (SADM) 1.0 23 43,500
Hipotetički nuklearni kofer 2.5 31 80,000
Fat Man (bačena na Nagasaki) A-bomba 20 4,600 4,500
Klasična (jednostepena) fisiona A-bomba 22 420 50,000
W88 moderna termonuklearna bojeva glava (MIRV) 470 355 1,300,000
Tipična (dvostepena) Nuklearna bomba 500–1000 650–1,120 900,000
W56 termonuklearna bojeva glava 1,200 272–308 4,960,000
B53 nuklearna bomba (dvostepena) 9,000 4,050 2,200,000
B41 nuklearna bomba (trostepena) 25,000 4,850 5,100,000
Car nuklearna bomba (trostepena) 50,000–56,000 26,500 2,100,000
Antimaterija 43,000 1 43,000,000,000

Vidi još

уреди

References

уреди
 1. ^ „Tons (Explosives) to Gigajoules Conversion Calculator”. unitconversion.org. Архивирано из оригинала 2017-03-17. г. Приступљено 2016-01-06. 
 2. ^ „Convert Megaton to Joule”. www.unitconverters.net. Приступљено 2022-03-22. 
 3. ^ „Convert Gigaton to Joule”. www.unitconverters.net. Приступљено 2022-03-22. 
 4. ^ „Joules to Megatons Conversion Calculator”. unitconversion.org. Архивирано из оригинала 2009-11-24. г. Приступљено 2009-11-23. 
 5. ^ Sorin Bastea, Laurence E. Fried, Kurt R. Glaesemann, W. Michael Howard, P. Clark Souers, Peter A. Vitello, Cheetah 5.0 User's Manual, Lawrence Livermore National Laboratory, 2007.
 6. ^ Maienschein, Jon L. (2002). Estimating equivalency of explosives through a thermochemical approach (PDF) (Технички извештај). Lawrence Livermore National Laboratory. UCRL-JC-147683. Архивирано из оригинала (PDF) 21. 12. 2016. г. Приступљено 12. 12. 2012. 
 7. ^ Maienschein, Jon L. (2002). Tnt equivalency of different explosives – estimation for calculating load limits in heaf firing tanks (Технички извештај). Lawrence Livermore National Laboratory. EMPE-02-22. 
 8. ^ Cunningham, Bruce J. (2001). C-4/tnt equivalency (Технички извештај). Lawrence Livermore National Laboratory. EMPE-01-81. 
 9. ^ Cooper, Paul W. (1996). Explosives Engineering. New York: Wiley-VCH. стр. 406. ISBN 978-0-471-18636-6. 
 10. ^ а б Charles E. Needham (3. 10. 2017). Blast Waves (на језику: енглески). стр. 91. ISBN 978-3319653822. OCLC 1005353847. Архивирано из оригинала 26. 12. 2018. г. Приступљено 25. 1. 2019. 
 11. ^ Blast effects of external explosions (Section 4.8. Limitations of the TNT equivalent method) Архивирано август 10, 2016 на сајту Wayback Machine
 12. ^ „Appendix B8 – Factors for Units Listed Alphabetically”. 2009-07-02. Архивирано из оригинала 2016-01-29. г. Приступљено 2007-03-29.  In NIST SI Guide 2008
 13. ^ „Tons Of Tnt to Calories | Kyle's Converter”. www.kylesconverter.com. Приступљено 2022-03-22. 
 14. ^ „Convert tons of TNT to joules | energy conversion”. convert-to.com. Приступљено 2022-03-22. 
 15. ^ „Convert tons of TNT to BTU - British Thermal Unit | energy conversion”. convert-to.com. Приступљено 2022-03-22. 
 16. ^ „Convert tons of TNT to foot pounds | energy conversion”. convert-to.com. Приступљено 2022-03-22. 
 17. ^ „Tons Of Tnt to Kilowatt-hours | Kyle's Converter”. www.kylesconverter.com. Приступљено 2022-03-22. 
 18. ^ Timcheck, Jonathan (јесен 2017). „The Energy in Wildfires: The Western United States”. large.stanford.edu. Архивирано из оригинала 17. 1. 2018. г. Приступљено 2022-03-31. 
 19. ^ Atassi, Basma; Sirgany, Sarah; Narayan, Chandrika (13. 12. 2016). „Local media: Blast at Cairo cathedral kills at least 25”. CNN. Архивирано из оригинала 10. 4. 2017. г. Приступљено 5. 4. 2017. 
 20. ^ „How do Thunderstorms and Lightning Work?”. www.thenakedscientists.com (на језику: енглески). 2007-03-06. Приступљено 2022-03-22. 
 21. ^ Homer-Dixon, Thomas F (2002). The Ingenuity Gap. стр. 249. ISBN 978-0-375-71328-6. Архивирано из оригинала 2021-01-14. г. Приступљено 2020-11-07. 
 22. ^ Fuwad, Ahamad (5. 8. 2020). „Beirut Blast: How does yield of 2,750 tonnes of ammonium nitrate compare against Halifax explosion, Hiroshima bombing?”. DNA India (на језику: енглески). Архивирано из оригинала 6. 8. 2020. г. Приступљено 7. 8. 2020. 
 23. ^ Staff, W. S. J. (6. 8. 2020). „Beirut Explosion: What Happened in Lebanon and Everything Else You Need to Know”. Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Архивирано из оригинала 6. 8. 2020. г. Приступљено 7. 8. 2020. 
 24. ^ Rigby, S. E.; Lodge, T. J.; Alotaibi, S.; Barr, A. D.; Clarke, S. D.; Langdon, G. S.; Tyas, A. (2020-09-22). „Preliminary yield estimation of the 2020 Beirut explosion using video footage from social media”. Shock Waves (на језику: енглески). 30 (6): 671—675. Bibcode:2020ShWav..30..671R. ISSN 1432-2153. doi:10.1007/s00193-020-00970-z . 
 25. ^ c=AU; co=Commonwealth of Australia; ou=Department of Sustainability, Environment. „Space Weather Services website”. www.sws.bom.gov.au (на језику: енглески). Приступљено 2022-04-23. 
 26. ^ Ruffman, Alan; Howell, Colin (1994). Ground Zero: A Reassessment of the 1917 Explosion in Halifax Harbour. Nimbus Publishing. ISBN 978-1-55109-095-5. 
 27. ^ Willmore, PL (1949). „Seismic Experiments on the North German Explosions, 1946 to 1947”. Philosophical Transactions of the Royal Society. 242 (843): 123—151. Bibcode:1949RSPTA.242..123W. ISSN 0080-4614. JSTOR 91443. doi:10.1098/rsta.1949.0007 . 
 28. ^ Tech Reps (1986). „Minor Scale Event, Test Execution Report”. Albuerque,NM. hdl:100.2/ADA269600. 
 29. ^ а б „Hiroshima and Nagasaki: The Long Term Health Effects”. K1 project. 2012-08-09. Архивирано из оригинала 2015-07-23. г. Приступљено 2021-01-07. 
 30. ^ Crook, Aaron (10. 2. 2010). „The gathering storms”. Cosmos. Архивирано из оригинала 4. 4. 2012. г. 
 31. ^ Fricker, Tyler; Elsner, James B. (2015-07-01). „Kinetic Energy of Tornadoes in the United States”. PLOS ONE. 10 (7): e0131090. Bibcode:2015PLoSO..1031090F. ISSN 1932-6203. PMC 4489157 . PMID 26132830. doi:10.1371/journal.pone.0131090 . 
 32. ^ „Frequently Asked Questions – Electricity”. United States Department of Energy. 2009-10-06. Архивирано из оригинала 2010-11-23. г. Приступљено 2009-10-21.  (Calculated from 2007 value of 936 kWh monthly usage)
 33. ^ „Country Comparison :: Electricity – consumption”. The World Factbook. CIA. Архивирано из оригинала 2012-01-28. г. Приступљено 2009-10-22.  (Calculated from 2007 value of 3,892,000,000,000 kWh annual usage)
 34. ^ „NOAA FAQ: How much energy does a hurricane release?”. National Oceanic & Atmospheric Administration. август 2001. Архивирано из оригинала 2017-11-02. г. Приступљено 2009-06-30.  cites 6E14 watts continuous.
 35. ^ „How much energy does an earthquake release?”. Volcano Discovery. 12. 6. 2023. 
 36. ^ Borowski, Stanley K. (март 1996). Comparison of Fusion/Antiproton Propulsion systems. 23rd Joint Propulsion Conference. NASA Glenn Research Center. doi:10.2514/6.1987-1814. hdl:2060/19960020441. 
 37. ^ „Mount St. Helens – From the 1980 Eruption to 2000, Fact Sheet 036-00”. pubs.usgs.gov. Архивирано из оригинала 12. 5. 2013. г. Приступљено 2022-04-23. 
 38. ^ „USGS Earthquake Hazards Program: Energy and Broadband Solution: Off W Coast of Northern Sumatra”. 2010-04-04. Архивирано из оригинала 4. 4. 2010. г. Приступљено 2023-02-10. 
 39. ^ „USGS.gov: USGS WPhase Moment Solution”. Earthquake.usgs.gov. Архивирано из оригинала 14. 3. 2011. г. Приступљено 13. 3. 2011. 
 40. ^ „USGS Energy and Broadband Solution”. 2011-03-16. Архивирано из оригинала 16. 3. 2011. г. Приступљено 2023-02-10. 
 41. ^ See Currently deployed U.S. nuclear weapon yields Архивирано септембар 7, 2016 на сајту Wayback Machine, Complete List of All U.S. Nuclear Weapons Архивирано децембар 16, 2008 на сајту Wayback Machine, Tsar Bomba Архивирано јун 17, 2016 на сајту Wayback Machine, all from Carey Sublette's Nuclear Weapon Archive.
 42. ^ Díaz, J. S.; Rigby, S. E. (2022-08-09). „Energetic output of the 2022 Hunga Tonga–Hunga Ha‘apai volcanic eruption from pressure measurements”. Shock Waves (на језику: енглески). 32 (6): 553—561. Bibcode:2022ShWav..32..553D. ISSN 1432-2153. doi:10.1007/s00193-022-01092-4 . 
 43. ^ The solar constant of the sun is 1370 watts per square meter and Earth has a cross-sectional surface area of 2,6×1014 square meters.
 44. ^ „The eruption of Krakatoa, August 27, 1883”. Commonwealth of Australia 2012, Bureau of Meteorology. 5. 4. 2012. Архивирано из оригинала 2016-03-18. г. Приступљено 23. 2. 2022. 
 45. ^ „Status of World Nuclear Forces”. fas.org. Архивирано из оригинала 2017-05-08. г. Приступљено 2017-05-04. 
 46. ^ „Nuclear Weapons: Who Has What at a Glance”. armscontrol.org. Архивирано из оригинала 2018-01-24. г. Приступљено 2017-05-04. 
 47. ^ „Global nuclear weapons: downsizing but modernizing”. Stockholm International Peace Research Institute. 13. 6. 2016. Архивирано из оригинала 7. 10. 2016. г. Приступљено 4. 5. 2017. 
 48. ^ Kristensen, Hans M.; Norris, Robert S. (3. 5. 2016). „Russian nuclear forces, 2016”. Bulletin of the Atomic Scientists. 72 (3): 125—134. Bibcode:2016BuAtS..72c.125K. doi:10.1080/00963402.2016.1170359 . 
 49. ^ Kristensen, Hans M; Norris, Robert S (2015). „US nuclear forces, 2015”. Bulletin of the Atomic Scientists. 71 (2): 107. Bibcode:2015BuAtS..71b.107K. S2CID 145260117. doi:10.1177/0096340215571913 . 
 50. ^ „Minimize Harm and Security Risks of Nuclear Energy”. Архивирано из оригинала 2014-09-24. г. Приступљено 2017-05-04. 
 51. ^ Kristensen, Hans M; Norris, Robert S (2015). „Chinese nuclear forces, 2015”. Bulletin of the Atomic Scientists. 71 (4): 77. Bibcode:2015BuAtS..71d..77K. S2CID 145759562. doi:10.1177/0096340215591247. 
 52. ^ „Measuring the Size of an Earthquake”. U.S. Geological Survey. 1. 9. 2009. Архивирано из оригинала 1. 9. 2009. г. Приступљено 17. 1. 2010. 
 53. ^ „Table-Top Earthquakes”. 2022-12-07. Архивирано из оригинала 7. 12. 2022. г. Приступљено 2023-02-10. 
 54. ^ „Hurricane FAQ – NOAA's Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory” (на језику: енглески). Приступљено 2022-03-21. 
 55. ^ Klemetti, Erik (април 2022). „Tambora 1815: Just How Big Was The Eruption?”. Wired (на језику: енглески). Приступљено 2022-06-07. 
 56. ^ Evans, Robert (јул 2002). „Blast from the Past”. Smithsonian Magazine. 
 57. ^ „La Garita Mountains grew from volcanic explosions 35 million years ago”. US Forest Service (на језику: енглески). 2021-08-25. Приступљено 2022-04-23. 
 58. ^ а б The solar constant of the sun is 1370 watts per square meter and Earth has a cross-sectional surface area of 2,6×1014 square meters.
 59. ^ 1 hour is equivalent to 3600 seconds.
 60. ^ „The thought experiment: What would happen if the supervolcano under Yellowstone erupted?”. BBC Science Focus Magazine (на језику: енглески). Приступљено 2022-04-23. 
 61. ^ 1 day is equivalent to 86400 seconds.
 62. ^ „Comet/Jupiter Collision FAQ – Post-Impact”. www.physics.sfasu.edu. Архивирано из оригинала 28. 08. 2021. г. Приступљено 2022-02-24. 
 63. ^ а б Richards, Mark A.; Alvarez, Walter; Self, Stephen; Karlstrom, Leif; Renne, Paul R.; Manga, Michael; Sprain, Courtney J.; Smit, Jan; Vanderkluysen, Loÿc; Gibson, Sally A. (2015-11-01). „Triggering of the largest Deccan eruptions by the Chicxulub impact”. Geological Society of America Bulletin. 127 (11–12): 1507—1520. Bibcode:2015GSAB..127.1507R. ISSN 0016-7606. S2CID 3463018. doi:10.1130/B31167.1. 
 64. ^ Jablonski, David; Chaloner, William Gilbert; Lawton, John Hartley; May, Robert McCredie (1994-04-29). „Extinctions in the fossil record”. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences. 344 (1307): 11—17. doi:10.1098/rstb.1994.0045. 
 65. ^ Kornei, Katherine (2018-12-20). „Huge Global Tsunami Followed Dinosaur-Killing Asteroid Impact”. Eos (на језику: енглески). Приступљено 2022-03-21. 
 66. ^ „Chicxulub Impact Event”. www.lpi.usra.edu. Приступљено 2022-04-23. 
 67. ^ Henehan, Michael J.; Ridgwell, Andy; Thomas, Ellen; Zhang, Shuang; Alegret, Laia; Schmidt, Daniela N.; Rae, James W. B.; Witts, James D.; Landman, Neil H.; Greene, Sarah E.; Huber, Brian T. (2019-10-21). „Rapid ocean acidification and protracted Earth system recovery followed the end-Cretaceous Chicxulub impact”. Proceedings of the National Academy of Sciences. 116 (45): 22500—22504. Bibcode:2019PNAS..11622500H. ISSN 0027-8424. PMC 6842625 . PMID 31636204. doi:10.1073/pnas.1905989116 . 
 68. ^ Nield, David (22. 10. 2019). „That Dinosaur-Killing Asteroid Instantly Acidified Our World's Oceans, Too”. ScienceAlert (на језику: енглески). Приступљено 2022-04-23. 
 69. ^ Zahnle, K. J. (2018-08-26). „Climatic Effect of Impacts on the Ocean”. Comparative Climatology of Terrestrial Planets III: From Stars to Surfaces (на језику: енглески). 2065: 2056. Bibcode:2018LPICo2065.2056Z. 
 70. ^ Carroll, Carroll (2017). „Sun: Amount of Energy the Earth Gets from the Sun”. Ask a Physicist. Архивирано из оригинала 16. 8. 2000. г. 
 71. ^ Lü, Jiangning; Sun, Youshun; Nafi Toksöz, M.; Zheng, Yingcai; Zuber, Maria T. (2011-12-01). „Seismic effects of the Caloris basin impact, Mercury”. Planetary and Space Science (на језику: енглески). 59 (15): 1981—1991. Bibcode:2011P&SS...59.1981L. ISSN 0032-0633. doi:10.1016/j.pss.2011.07.013. hdl:1721.1/69472 . 
 72. ^ Luzum, Brian; Capitaine, Nicole; Fienga, Agnès; Folkner, William; Fukushima, Toshio; Hilton, James; Hohenkerk, Catherine; Krasinsky, George; Petit, Gérard; Pitjeva, Elena; Soffel, Michael (2011-07-10). „The IAU 2009 system of astronomical constants: the report of the IAU working group on numerical standards for Fundamental Astronomy”. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy (на језику: енглески). 110 (4): 293. Bibcode:2011CeMDA.110..293L. ISSN 1572-9478. S2CID 122755461. doi:10.1007/s10569-011-9352-4 . 
 73. ^ „Ask A Physicist: Sun”. Cosmic Helospheric Learning Center. 16. 8. 2000. Архивирано из оригинала 16. 8. 2000. г. Приступљено 23. 2. 2022. 
 74. ^ „Sun Fact Sheet”. nssdc.gsfc.nasa.gov. Приступљено 2022-03-22. 
 75. ^ Khokhlov, A.; Mueller, E.; Hoeflich, P. (1993-03-01). „Light curves of type IA supernova models with different explosion mechanisms.”. Astronomy and Astrophysics. 270: 223—248. Bibcode:1993A&A...270..223K. ISSN 0004-6361. 
 76. ^ Maselli, A.; Melandri, A.; Nava, L.; Mundell, C. G.; Kawai, N.; Campana, S.; Covino, S.; Cummings, J. R.; Cusumano, G.; Evans, P. A.; Ghirlanda, G.; Ghisellini, G.; Guidorzi, C.; Kobayashi, S.; Kuin, P.; LaParola, V.; Mangano, V.; Oates, S.; Sakamoto, T.; Serino, M.; Virgili, F.; Zhang, B.- B.; Barthelmy, S.; Beardmore, A.; Bernardini, M. G.; Bersier, D.; Burrows, D.; Calderone, G.; Capalbi, M.; Chiang, J. (2014). „GRB 130427A: A Nearby Ordinary Monster”. Science. 343 (6166): 48—51. Bibcode:2014Sci...343...48M. PMID 24263134. S2CID 9782862. arXiv:1311.5254 . doi:10.1126/science.1242279. 
 77. ^ The LIGO Scientific Collaboration; the Virgo Collaboration; Abbott, B. P.; Abbott, R.; Abbott, T. D.; Abernathy, M. R.; Acernese, F.; Ackley, K.; Adams, C. (2016-06-14). „Properties of the Binary Black Hole Merger GW150914”. Physical Review Letters. 116 (24): 241102. Bibcode:2016PhRvL.116x1102A. ISSN 0031-9007. PMID 27367378. S2CID 217406416. arXiv:1602.03840 . doi:10.1103/PhysRevLett.116.241102. 
 78. ^ „Big Bang Energy (Ask an Astrophysicist)”. Imagine the Universe!. 11. 2. 1998. Архивирано из оригинала 2014-08-19. г. Приступљено 23. 3. 2022. 
 79. ^ US Army FM 3–34.214: Explosives and Demolition, 2007, page 1–2.
 80. ^ Török, Zoltán; Ozunu, Alexandru (2015). „Hazardous properties of ammonium nitrate and modeling of explosions using TNT equivalency.”. Environmental Engineering & Management Journal. 14 (11): 2671—2678. doi:10.30638/eemj.2015.284. 
 81. ^ Queensland Government. „Storage requirements for security sensitive ammonium nitrate (SSAN)”. Архивирано из оригинала 22. 10. 2020. г. Приступљено 24. 8. 2020. 
 82. ^ „Whitehall Paraindistries”. Архивирано из оригинала 2017-02-10. г. Приступљено 2017-03-31. 
 83. ^ „FM 5–250” (PDF). bits.de. United States Department of the Army. Архивирано (PDF) из оригинала 5. 8. 2020. г. Приступљено 23. 10. 2019.