Травни екосистем

Травни екосистем је екосистем биљака и животиња у којима доминирају зељасте биљке. Овај биљни покривач заједно са стаништем на којем се развија и одговоравајућим животињама изграђује посебне екосистеме ливада, екосистеме екосистеме пашњака и екосистеме степа. Неке одлике травних екосистема:

  • Травни екосистеми су отворене заједнице са обиљем сунчеве свјетлости .
  • Својом великом површином под зељастим биљкама везују свјетлосну енергију Сунца, смањују снагу вјетра, док се топлота и количина влаге смјењује доком дана и ноћи, и у ткоу године.
  • Живот у овим заједницама одвија се изнад површине тла и у приземном спрату.
Ливада

ПоделеУреди

Имају две поделе:

  1. на природне и на вештачке
  2. подела природних травних екосистема и подела вештачких екосистема

Природни травни екосистеми деле се на:

  • степе(подручја нискихтрава са сувим и веома топлим летима и хладним зимама)
  • планинске рудине(подручја са ниским травама, прошарана шумским пределима;јављају се у подручјима где су зиме дуге и хладне, а лета освежавајућа)

Вештачки екосистеми деле се на:

  • ливаде
  • пашњаке

Основна разлика између ливада и пашњака је у томе што човек кошењем одржава ливаде, а пашњаке "косе" овце и краве пуштене на испашу.

ЛивадеУреди

Ливаде су травни екосистеми које човјек одржава косидбом, ако их не одржава долази до прелазак једне биоценозе у другу- сукцесија. Ливаде могу бити долинске, брдске и планинске. Долинске се развијају у долинама ријека и привремено су плављене. Пошто је земљиште поред ријека плодно, биљни свијет је богат и ту се развијају најбујније ливаде. Брдске ливаде се развијају на брским падинама до висине око 1500m. Настале су крчењем шума . На овим површинама земљиште је сиромашније водом и минералним материјама. Због тога биљни свијет ових ливада није тако бујан. Планинске ливаде се развијају изнад горње границе шуме, изнад 1900 m, а због нестајања шума и ниже. Ове планинске ливаде називамо још и рудине. На тим висинама земљиште је сиромашно минералним материјама, температуре су доста ниске, зиме трају дуго, а дувају и јаки вјетрови.

ПашњациУреди

Пашњаци су травни екосистеми на којима пасе стока,a човјек их не одржава.

 
Пашњаци

СтепеУреди

Степе су травни екосистеми у Панонској низији и источној Европи . Земљиште у степи најчешће је плодно- чернозем. Осим чернозема могу се срести и слатине. То је земљиште јако богато соли, па се на њему развија посебан биљни свијет. На слатинама се развијају халофитне биљке.Њима одговара велика количина соли. На њој људи гаје житарице, индустријске и друге култивисане биљке.

Најчешће биљке и животиње травних екосистемаУреди

Биљни и животињских свијет травних екосистема је веома богат и разноврсан.