Транспозиција (музика)

Реч транспозиција (фр. и енгл. transposition) потиче из латинског језика и значи премештање.

Пример за транспозицију, Властимир Перичић: Сонатина за кларинет и клавир, I став. Мелодија у горњем линијском систему је у G-Duru. У доњем линијском систему иста мелодија је транспонована за секунду ниже, у F-Dur.

У музици транспозиција[1] значи преношење одређеног нотног текста у другу тонску висину, вишу или нижу од написане, односно из написаног тоналитета у одговарајући.[2] Нотни текст се може транспоновати писмено, али је у пракси потребно да извођач може транспоновати и директно свирајући одређену деоницу у новом тоналитету.

Ова увежбаност транспоновања је (као и читање с листа) нарочито потребна оркестарским музичарима, рецимо кларинетистима[3], јер они обично свирају на кларинету in B♭ (Clarinetto in Si♭), а деоница неке композиције може бити писана за кларинет in C (Clarinetto in Do) или in A (Clarinetto in A).[4]


Извори

уреди