Угоститељска и трговинска школа Добој

ЈУ Угоститељска и трговинска школа је једна од 6 средњих школа у Добоју.

Историја школе

уреди

ЈУ Угоститељска и трговинска школа  једна је од пет средњих стручних школа у Добоју. Од 1975.године се налази у приземљу зграде средњошколског центра у Добоју. Повољан географски положај града Добоја, природна богатства дају могућност сталног школовања кадрова чије је подручје рада угоститељство, туризам, економија, право и трговина.

Десетак година послије Другог свјетског рата 1956.године у Добоју је основана Стручна трговачка школа. Пет година касније основана је Угоститељска школа, а већ наредне године 1962. ове двије школе су се спојиле и од тада до данас раде под јединственим називом: Угоститељска и трговинска школа. Политичка и привредна ситуација у периоду од 1970. до 1992. године често је наводила средње школе града Добоја на међусобно уједињавање и разједињавање. Захваљујући потреба тржишта школа је започела и са ванредним школовањем, нарочито за оспособљавање самосталних угоститеља. То су била времена кад су школу похађали кандидати из свих крајева бивше државе.

Политичка и привредна ситуација у периоду од 1970. до 1992. године често је наводила средње школе града Добоја на међусобно уједињавање и разједињавање. Од 1992. године школа је самостална јавна установа која образује сљедећа занимања:  конобар, кувар, трговац, трговачки техничар, туристички техничар, угоститељски и кулинарски техничар.

Школу сваке године упише око 140 ученика, а тренутно школа има 485 ученика. Настава се изводи у четири кабинета практичне наставе, 10 учионица и кабинет за информатику. Школа такође посједује  школску библиотеку . За потребе извођења практичне наставе за ученике смјера конобар и кувар  у школи су  изграђени школски ресторан и школска кухиња.