Угоститељство је услужна привредна делатност чија је основна мисија дугорочно задовољење друштвених потреба за смештајем, исхраном и пићем, уз примене посебне технике хотелског и ресторанског пословања. Основни циљ угоститељства је садржан у успостављању симбиозе и хармонизације свих односа на релацији између угоститељских предузећа (објеката) и корисника угоститељских услуга.

Угоститељство се дели на два основна дела:

Литература

уреди
  • Проф. др Рајко Марић (2004): Менаџмент туризма и угоститељаства, БПШ, Београд