Условна вероватноћа

У теорији вероватноће, условна вероватноћа догађаја у односу на догађај , се дефинише као вероватноћа да је испуњен догађај ако је испуњен догађај . Ово се записује као . Ако ознаком обележимо вероватноћу догађаја , а ознаком обележимо вероватноћу истовременог јављања догађаја и (вероватноћа пресека догађаја и ), онда се условна вероватноћа дефинише као:

ако је . Ако је је недефинисано.

ПримерУреди

Нека је вероватноћа догађаја  , а вероватноћа пресека догађаја   и  ,  . Онда се условна вероватноћа догађаја   ако се јавио догађај   рачуна на следећи начин: