Фарадејев закон електромагнетске индукције

Фарадејев закон електромагнетске индукције даје однос промене магнетског флукса кроз површину ограниченом контуром и електричног поља дуж те контуре:

где је електрично поље, је инфинитезимални елемент контуре и је густина магнетског флукса. Смер контуре и одређују се правилом десне руке.

Еквивалентно, диференцијални облик Фарадејевог закона је:

што је једна од Максвелових једначина.

У случају калема где проводници сачињавају навојака, израз постаје:

где је индукована електромоторна сила а је брзина промене у времену магнетног флукса . Смер електромоторне силе (негативан знак у изразу) је први пут дата Ленцовим законом.

Фарадејев закон, заједно са осталим законима електромагнетизма, је касније уграђен у Максвелове једначине.

Фарадејев закон је заснован на Мајкл Фарадејевим експериментима 1831.

Види јошУреди