Физичко лице је индивидуално, самостално људско биће.

У правној науци, физичко лице је самосвесно људско биће подложно физичким законима, за разлику од патворног, правног лица. Дакле, људи постају физички субјекти самим својим рођењем и такви остају до своје смрти.

Атрибути физичких лица уреди

Основни атрибути физичких лица су:

  • Лично име физичког лица је ознака помоћу које се једно лице разликује од другог. Оно се састоји од имена и презимена. Лично име је право грађанина, али и дужност јер је свако дужан да се служи својим личним именом. Грађанину је по закону дато право да може да промени своје лично име. Евиденција статусних података за физичка лица води се у матичним књигама.
  • Пребивалиште и боравиште — свако физичко лице мора да буде везано за једно место где је стално настањено.
  • Држављанство — представља припадност одређеној државној заједници.

Види још уреди