Хексаграм

списак на Викимедији

Хексаграм чини комбинација два од осам триграма, а комбиновањем осам триграма добија се табела са 64 хексаграма од којих сваки има своје име, број, значење и тумачење.
Ово су првих 32 од укупно 64 хексаграма књиге промена Ји Ђинга.


Ји Ђинг Триграми
Ји Ђинг Хексаграми

Хексаграм 1 - 乾 - Стварање уреди

 

Хексаграм 1 се назива 乾 (qián) - Ћиан - „Стварање“.
Хексаграм Стварање је састављен из два триграма - доњи триграм „Небо“ и горњи триграм „Небо“.

Хексаграм 2 - 坤 - Пријемчивост уреди

 

Hexagram 2 се назива 坤 (kūn) - Кун - „Пријемчивост“.
Хексаграм Пријемчивост је састављен из два триграма - доњи триграм „Земља“ и горњи триграм „Земља“.

Хексаграм 3 - 屯 - Почетне Тешкоће уреди

 

Хексаграм 3 се назива 屯 (chún) - Џун - „Почетне Тешкоће“.
Хексаграм Почетне Тешкоће је састављен из два триграма - доњи триграм „Олуја“ и горњи триграм „Вода“.

Хексаграм 4 - 蒙 - Незрелост уреди

 

Хексаграм 4 се назива 蒙 (meng2) - Менг - „Незрелост“.
Хексаграм Незрелост је састављен из два триграма - доњи триграм „Вода“ и горњи триграм „Планина“.

Хексаграм 5 - 需 - Прорачунато недељење уреди

 

Хексаграм 5 се назива 需 (xu1)- Сји - „Прорачунато недељење“.
Хексаграм Прорачунато недељење је састављен из два триграма - доњи триграм „Небо“ и горњи триграм „Вода“.

Хексаграм 6 - 訟 - Сукоб уреди

 

Хексаграм 6 се назива 訟 (song4) - Сунг - „Сукоб“.
Хексаграм Сукоб је састављен из два триграма - доњи триграм „Вода“ и горњи триграм „Небо“.

Хексаграм 7 - 師 - Војска уреди

 

Хексаграм 7 се назива 師 (shil) - Ши - „Војска“.
Хексаграм Војска је састављен из два триграма - доњи триграм „Вода“ и горњи триграм „Земља“.

Хексаграм 8 - 比 - Јединство уреди

 

Хексаграм 8 се назива 比 (bi3) - Би - „Јединство“.
Хексаграм Јединство је састављен из два триграма - доњи триграм „Земља“ и горњи триграм „Вода“.

Хексаграм 9 - 小畜 - Укротитељска моћ малог уреди

 

Хексаграм 9 се назива 小畜 (xiao3 chu4) - Сјао ћу - „Укротитељска моћ малог“.
Хексаграм Укротитељска моћ малог је састављен из два триграма - доњи триграм „Небо“ и горњи триграм „Ветар“.

Хексаграм 10 - 履 - Понашање уреди

 

Хексаграм 10 се назива 履 (lu3)- Ли - „Понашање“.
Хексаграм Понашање је састављен из два триграма - доњи триграм „Језеро“ и горњи триграм „Небо“.

Хексаграм 11 - 泰 - Мир уреди

 

Хексаграм 11 се назива 泰 (tai4) - Таи - „Мир“.
Хексаграм Мир је састављен из два триграма - доњи триграм „Небо“ и горњи триграм „Земља“.

Хексаграм 12 - 否 - Застој уреди

 

Хексаграм 12 се назива 否 (pi3) - Пи - „Застој“.
Хексаграм Застој је састављен из два триграма - доњи триграм „Земља“ и горњи триграм „Небо“.

Хексаграм 13 - 同人 - Пријатељство уреди

 

Хексаграм 13 се назива 同人 (tong2 ren2) - Тунг жен - „Пријатељство“.
Хексаграм Пријатељство је састављен из два триграма - доњи триграм „Ватра“ и горњи триграм „Небо“.

Хексаграм 14 - 大有 - Велико поседовање уреди

 

Хексаграм 14 се назива 大有 (da4 you3) - Да ју - „Велико поседовање“.
Хексаграм Велико поседовање је састављен из два триграма - доњи триграм „Небо“ и горњи триграм „Ватра“.

Хексаграм 15 - 謙 - Скромност уреди

 

Хексаграм 15 се назива 謙 (qianl) - Ћиен - „Скромност“.
Хексаграм Скромност је састављен из два триграма - доњи триграм „Планина“ и горњи триграм „Земља“.

Хексаграм 16 - 豫 - Спокој уреди

 

Хексаграм 16 се назива 豫 (yu4) - Ји - „Спокој“.
Хексаграм Спокој је састављен из два триграма - доњи триграм „Земља“ и горњи триграм „Олуја“.

Хексаграм 17 - 隨 - Праћење уреди

 

Хексаграм 17 се назива 隨 (sui2), „Праћење“.
Хексаграм Праћење је састављен из два триграма - доњи триграм „Олуја“ и горњи триграм „Језеро“.

Хексаграм 18 - 蠱 - Пропадање уреди

 

Хексаграм 18 се назива 蠱 (gu3) - Гу - „Пропадање“.
Хексаграм Пропадање је састављен из два триграма - доњи триграм „Ветар“ и горњи триграм „Планина“.

Хексаграм 19 - 臨 - Приближавање уреди

 

Хексаграм 19 се назива 臨 (lin2) - Лин - „Приближавање“.
Хексаграм Приближавање је састављен из два триграма - доњи триграм „Језеро“ и горњи триграм „Земља“.

Хексаграм 20 - 觀 - Разматрање (Контемплација) уреди

 

Хексаграм 20 се назива 觀 (guanl) - Гуан - „Разматрање (Контемплација)".
Хексаграм Разматрање (Контемплација) је састављен из два триграма - доњи триграм „Земља“ и горњи триграм „Ветар“.

Хексаграм 21 - 噬 - Глодање уреди

 

Хексаграм 21 се назива 噬 (shi4 ke4) - Ши хо - „Глодање“.
Хексаграм Глодање је састављен из два триграма - доњи триграм „Олуја“ и горњи триграм „Ватра“.

Хексаграм 22 - 賁 - Отменост уреди

 

Хексаграм 22 се назива 賁 (bi4) - Би - „Отменост“.
Хексаграм Отменост је састављен из два триграма - доњи триграм „Ватра“ и горњи триграм „Планина“.

Хексаграм 23 - 剥- Уклањање уреди

 

Хексаграм 23 се назива 剥 (bol) - Бо - „Уклањање“.
Хексаграм Уклањање је састављен из два триграма - доњи триграм „Земља“ и горњи триграм „Планина“.

Хексаграм 24 - 復 - Повратак уреди

 

Хексаграм 24 се назива 復 (fù) - Фу - „Повратак“.
Хексаграм Повратак је састављен из два триграма - доњи триграм „Олуја“ и горњи триграм „Земља“.

Хексаграм 25 - 無妄 - Честитост уреди

 

Хексаграм 25 се назива 無妄 (wu2 wang4) - Ву ванг - „Честитост“.
Хексаграм Честитост је састављен из два триграма - доњи триграм „Олуја“ и горњи триграм „Небо“.

Хексаграм 26 - 大畜 - Укротитељска моћ великог уреди

 

Хексаграм 26 се назива 大畜 (da4 chu4) - Да ћу - „Укротитељска моћ великог“.
Хексаграм Укротитељска моћ великог је састављен из два триграма - доњи триграм „Небо“ и горњи триграм „Планина“.

Хексаграм 27 - 頤 - Исхрана уреди

 

Хексаграм 27 се назива 頤 (yi2) - Ји - „Исхрана“.
Хексаграм Исхрана је састављен из два триграма - доњи триграм „Олуја“ и горњи триграм „Планина“.

Хексаграм 28 - 大過 - Велико обиље уреди

 

Хексаграм 28 се назива 大過 (da4 guo4) - Да гуо - „Велико обиље“.
Хексаграм Велико обиље је састављен из два триграма - доњи триграм „Ветар“ и горњи триграм „Језеро“.

Хексаграм 29 - 坎 - Понор уреди

 

Хексаграм 29 се назива 坎 (kan3) - Кан - „Понор“.
Хексаграм Понор је састављен из два триграма - доњи триграм „Вода“ и горњи триграм „Вода“.

Хексаграм 30 - 離 - Ватра уреди

 

Хексаграм 30 се назива 離 (li2) - Ли - „Ватра“.
Хексаграм Ватра је састављен из два триграма - доњи триграм „Ватра“ и горњи триграм „Ватра“.

Хексаграм 31 - 咸 - Привлачење уреди

 

Хексаграм 31 се назива 咸 (xian2) - Сјен - „Привлачење“.
Хексаграм Привлачење је састављен из два триграма - доњи триграм „Планина“ и горњи триграм „Језеро“.

Хексаграм 32 - 恆 - Дуготрајност уреди

 

Хексаграм 32 се назива 恆 (heng2) - Хенг - „Дуготрајност“.
Хексаграм Дуготрајност је састављен из два триграма - доњи триграм „Ветар“ и горњи триграм „Олуја“.