Хексаграм 33-64

Хексаграм чини комбинација два од осам триграма, а комбиновањем осам триграма добија се табела са 64 хексаграма од којих сваки има своје име, број, значење и тумачење.

Ово је група од других 32 од укупно 64 хексаграма књиге промена Ји Ђинга.


Ји Ђинг Триграми
Ји Ђинг Хексаграми

Хексаграм 33 - 遯 - ПовлачењеУреди

Хексаграм 33 се назива 遯 (dun4) - Дун - „Повлачење“.
Хексаграм Повлачење је састављен из два триграма - доњи триграм „Планина“ и горњи триграм „Небо“.

Хексаграм 34 - 大壯 - Моћ великогУреди

Хексаграм 34 се назива 大壯 (da4 zhuang4) - Да Џуанг - „Моћ великог“.
Хексаграм Моћ великог је састављен из два триграма - доњи триграм „Небо“ и горњи триграм „Олуја“.

Хексаграм 35 - 晉 - НапредакУреди

Хексаграм 35 се назива 晉 (jin4) - Ђин - „Напредак“.
Хексаграм Напредак је састављен из два триграма - доњи триграм „Земља“ и горњи триграм „Ватра“.

Хексаграм 36 - 明夷 - Помрачење светлостиУреди

Хексаграм 36 се назива 明夷 (míng yí) - Минг ји - „Помрачење светлости“.
Хексаграм Помрачење светлости је састављен из два триграма - доњи триграм „Ватра“ и горњи триграм „Земља“.

Хексаграм 37 - 家 - ПородицаУреди

Хексаграм 37 се назива 家人 (jial ren2) - Ђиа жен - „Породица“.
Хексаграм Породица је састављен из два триграма - доњи триграм „Ватра“ и горњи триграм „Ветар“.

Хексаграм 38 - 家 - СупротностУреди

Хексаграм 38 се назива 家 (kui2) - Куеи „Супротност“.
Хексаграм Супротност је састављен из два триграма - доњи триграм „Језеро“ и горњи триграм „Ватра“.

Хексаграм 39 - 蹇 - ПрепрекаУреди

Хексаграм 39 се назива 蹇 (jian3) - Ђиен - „Препрека“.
Хексаграм Препрека је састављен из два триграма - доњи триграм „Планина“ и горњи триграм „Вода“.

Хексаграм 40 - 解 - ОслобођењеУреди

Хексаграм 40 се назива 解 (xie4) - Сје - „Ослобођење“.
Хексаграм Ослобођење је састављен из два триграма - доњи триграм „Вода“ и горњи триграм „Олуја“.

Хексаграм 41 - 損 - ГубитакУреди

Хексаграм 41 се назива 損 (sun3) - Сун - „Губитак“.
Хексаграм Губитак је састављен из два триграма - доњи триграм „Језеро“ и горњи триграм „Планина“.

Хексаграм 42 - 益 - ДобитакУреди

Хексаграм 42 се назива 益 (yi4) - Ји - „Добитак“.
Хексаграм Добитак је састављен из два триграма - доњи триграм „Олуја“ и горњи триграм „Ветар“.

Хексаграм 43 - 夬 - ОдлучностУреди

Хексаграм 43 се назива 夬 (guai4) - Гуаи - „Одлучност“.
Хексаграм Одлучност је састављен из два триграма - доњи триграм „Небо“ и горњи триграм „Језеро“.

Хексаграм 44 - 外 - СусретУреди

Хексаграм 44 се назива 外 (gou4) - Гоу - „Сусрет“.
Хексаграм Сусрет је састављен из два триграма - доњи триграм „Ветар“ и горњи триграм „Небо“.

Хексаграм 45 - 萃 - ОкупљањеУреди

Хексаграм 45 се назива 萃 (cui4) - Цуеи - „Окупљање“.
Хексаграм Окупљање је састављен из два триграма - доњи триграм „Земља“ и горњи триграм „Језеро“.

Хексаграм 46 - 升 - УспонУреди

Хексаграм 46 се назива 升 (sheng1) - Шенг - „Успон“.
Хексаграм Успон је састављен из два триграма - доњи триграм „Ветар“ и горњи триграм „Земља“.

Хексаграм 47 - 困 - Невоља (Исцрпљеност)Уреди

Хексаграм 47 се назива 困 (kun4) - Кун - „Невоља (Исцрпљеност)“.
Хексаграм Невоља (Исцрпљеност) је састављен из два триграма - доњи триграм „Вода“ и горњи триграм „Језеро“.

Хексаграм 48 - 井 - БунарУреди

Хексаграм 48 се назива 井 (jing3) - Ђинг - „Бунар“.
Хексаграм Бунар је састављен из два триграма - доњи триграм „Ветар“ и горњи триграм „Вода“.

Хексаграм 49 - 革 - ПроменаУреди

Хексаграм 49 се назива 革 (ge2) - Ге - „Промена“.
Хексаграм Промена је састављен из два триграма - доњи триграм „Ватра“ и горњи триграм „Језеро“.

Хексаграм 50 - 鼎 - Жртвена посудаУреди

Хексаграм 50 се назива 鼎 (ding3) - Динг - „Жртвена посуда“.
Хексаграм Жртвена посуда је састављен из два триграма - доњи триграм „Ветар“ и горњи триграм „Ватра“.

Хексаграм 51 - 震 - ГромУреди

Хексаграм 51 се назива 震 (zhen4) - Ђен - „Гром“.
Хексаграм Гром је састављен из два триграма - доњи триграм „Олуја“ и горњи триграм „Олуја“.

Хексаграм 52 - 艮 - МировањеУреди

Хексаграм 52 се назива 艮 (gèn) - Ген - „Мировање“.
Хексаграм Мировање је састављен из два триграма - доњи триграм „Планина“ и горњи триграм „Планина“.

Хексаграм 53 - 漸 - Развој (Постепено напредовање)Уреди

Хексаграм 53 се назива 漸 (jian4) - Ђиен - „Развој (Постепено напредовање)“.
Хексаграм Развој (Постепено напредовање) је састављен из два триграма - доњи триграм „Планина“ и горњи триграм „Ветар“.

Хексаграм 54 - 歸妹 - УдавачаУреди

Хексаграм 54 се назива 歸妹 (gui1 mei4) - Гуеи меи - „Удавача“.
Хексаграм Удавача је састављен из два триграма - доњи триграм „Језеро“ и горњи триграм „Олуја“.

Хексаграм 55 - 豐 - ОбиљеУреди

Хексаграм 55 се назива 豐 (feng1) - Фенг - „Обиље“.
Хексаграм Обиље је састављен из два триграма - доњи триграм „Ватра“ и горњи триграм „Олуја“.

Хексаграм 56 - 旅 - ПутникУреди

Хексаграм 56 се назива 旅 (lu3) - Ли - „Путник“.
Хексаграм Путник је састављен из два триграма - доњи триграм „Планина“ и горњи триграм „Ватра“.

Хексаграм 57 - 巽 - Нежност (Продорност)Уреди

Хексаграм 57 се назива 巽 (xun4), „Нежност (Продорност)“.
Хексаграм Нежност (Продорност) је састављен из два триграма - доњи триграм „Ветар“ и горњи триграм „Ветар“.

Хексаграм 58 - 兌 - РадостУреди

Хексаграм 58 се назива 兌 (dui4) - Дуеи - „Радост“.
Хексаграм Радост је састављен из два триграма - доњи триграм „језеро“ и горњи триграм „Језеро“.

Хексаграм 59 - 渙 - РастурањеУреди

Хексаграм 59 се назива 渙 (huan4) - Хуан - „Растурање“.
Хексаграм Растурање је састављен из два триграма - доњи триграм „Вода“ и горњи триграм „Ветар“.

Хексаграм 60 - 節 - ОграничавањеУреди

Хексаграм 60 се назива 節 (jie2) - Ђие - „Ограничавање“.
Хексаграм Ограничавање је састављен из два триграма - доњи триграм „Језеро“ и горњи триграм „Вода“.

Хексаграм 61 - 中孚 - Унутрашња истинаУреди

Хексаграм 61 се назива 中孚 (zhong1 fu2) - Џунг фу - „Унутрашња истина“.
Хексаграм Унутрашња истина је састављен из два триграма - доњи триграм „Језеро“ и горњи триграм „Ветар“.

Хексаграм 62 - 小過 - Надмоћ малогУреди

Хексаграм 62 се назива 小過 (xiao3 guo4) - Сјао гуо - „Надмоћ малог“.
Хексаграм Надмоћ малог је састављен из два триграма - доњи триграм „Планина“ и горњи триграм „Олуја“.

Хексаграм 63 - 既濟 - После крајаУреди

Хексаграм 63 се назива 既濟 (ji4 ji4) - Ђи ђи - „После краја“.
Хексаграм После краја је састављен из два триграма - доњи триграм „Ватра“ и горњи триграм „Вода“.

Хексаграм 64 - 未濟 - Пре крајаУреди

Хексаграм 64 се назива 未濟 (wei4 ji4) - Веи ђи - „Пре краја“.
Хексаграм Пре краја је састављен из два триграма - доњи триграм „Вода“ и горњи триграм „Ватра“.