ЦЕР-11 је рани дигитални мобилни војни теренски рачунар, коришћен у СФРЈ за ЈНА до 1988. године. Развијен је и конструисан у Институту „Михајло Пупин“ у Београду 1966. године. Заснован је на технологији транзисторских и диодних логичких кола, штампаних плоча, феритне матричне меморије и папирних бушених трака за телепринтер. Главни пројектанти система ЦЕР-11 су били: проф. др Тихомир Алексић (хардверски део рачунара) и проф. др Недељко Парезановић (софтверски део система), са неколико сарадника из Института „Михајло Пупин“ Београд (М. Момчиловић, Д. Христовић, М. Марић, М. Хрушка, П. Врбавац и други).

ЦЕР-11, дигитални војни рачунар из 1966.

ЛитератураУреди

  1. Д. Бечејски-Вујаклија, Н. Марковић (Ед): "50 ГОДИНА РАЧУНАРСТВА У СРБИЈИ“, Зборник чланака, стр. 38, 56 и 76, Изд. ДИС, ИМП и РС-press, Београд 2011.
  2. СПОМЕНИЦА 125 ГОДИНА МАТ. ФАКУЛТЕТА, Математички факултет, Београд 1998.
  3. Building Computers in Serbia, by Jelica Protic et al, ComSYS, vol. 8, No 3, pp. 549-571, Belgrade, June 2011.
  4. Душан Христовић: „Развој рачунарства у Србији“, ФЛОГИСТОН, бр. 18/19, стр. 89-105, изд. МНТ-САНУ, Београд 2010/2011.
  5. В. Пауновић, Д. Христовић: „Приказ и анализа рачунара ЦЕР“, Зборник Конф. ЕТРАН-2000, стр. РТ 79-82, Сокобања 26.јун 2000.

Види јошУреди